2011 m. sausio 12 d.
Nr. 3
(1883)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vinco Kudirkos bibliotekai – 85-eri

Kazimieras Dobkevičius

V. Kudirkos viešosios bibliotekos
direktorius Zenonas Vaškevičius
apdovanojamas Kauno miesto
herbo skulptūrėle

V. Kudirkos viešosios bibliotekos
darbuotojos minėjime

Ilgametis Kauno miesto V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius pasakoja, kad  85-erių metų sukaktis  yra „nemažas laikotarpis, per kurį 1925 metais muziejininko ir pedagogo Vinco Ruzgo pastangomis įkurta biblioteka išaugo į modernią viešąją biblioteką su septyniais funkciniais skyriais. Kauno mieste įsikūrę 30 bibliotekos padalinių, glaudžiai bendradarbiaujančių su vietos bendruomenėmis“. Pasak direktoriaus, čia kaupiamas ir nuolatos atnaujinamas universalus spausdintų ir elektroninių dokumentų fondas, kurį sudaro daugiau kaip 704 tūkstančiai vienetų. Viešoji biblioteka ne tik siūlo turtingus grožinės ir specializuotos literatūros fondus, bet ir rengia susitikimus su kūrėjais, naujausių knygų pristatymus ir meno parodas. Pavyzdžiui, „Berželio“ padalinyje veikia bendruomenės diskusijų klubas „Civitas“, kurio renginiuose mielai dalyvauja Lietuvos rašytojai ir politikai, „Šaltinio“ filiale organizuojami užsiėmimai senjorams, „Aušros“ padalinys drauge su Žaliakalnio bendruomene vykdo kraštotyrinius darbus, reikšmingus ne tik Žaliakalnio gyventojams, bet ir visam miestui. Viešoji biblioteka, siekdama paskatinti skaitymą, domėjimąsi knygos kultūra, rengia jau tradicija tapusias knygos šventes, bibliofilinių darbų konkursus ir knygų parodas. V. Kudirkos mirties 110-osioms metinėms skirta paroda „Vinco Kudirkos gyvenimas ir veikla“ buvo eksponuota LR Seimo galerijoje, vėliau keliavo po Lietuvos regionų bibliotekas.

V. Kudirkos viešoji biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Norvegijos Vestfoldo grafystės, Latvijos ir Estijos  bibliotekomis. Bibliotekos direktoriaus Z. Vaškevičiaus iniciatyva užmegzti ryšiai su Lenkijos viešųjų bibliotekų asociacija ir Lemborko viešąja biblioteka, su kuria drauge vykdytas vaikų skaitymo skatinimo projektas „Mama, tėti, pasiimk mane į biblioteką“.

Pasitelkus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, renovuojami „Berželio“ ir Senamiesčio padaliniai. Seimo nario prof. Arimanto Dumčiaus rūpesčiu valstybės lėšomis atnaujintas „Vitebsko“ padalinys. Daug pasiekta bibliotekų modernizavimo srityje. Per įvairius projektus viešoji biblioteka ir padaliniai kompiuterizuoti, o viešoji interneto prieiga bibliotekose sukviečia daug lankytojų.

Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Bilo ir Melindos Geitsų fondo įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai“, kurį koordinuoja direktoriaus pavaduotoja Nomeda Domeikienė, lėšomis viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo skyriuje ir padaliniuose yra įrengtos naujos bei išplėstos ir modernizuotos iki tol buvusios viešosios interneto prieigos, daug dėmesio skirta bibliotekininkų kompetencijų plėtimui. Biblioteka padeda ir skatina garbaus amžiaus žmones, norinčius neatsilikti nuo gyvenimo, naudotis kompiuteriu bei interneto teikiamomis galimybėmis. Bibliotekos organizuojamuose kompiuterinio raštingumo mokymuose jau dalyvavo daugiau kaip 1200 vyresnio amžiaus gyventojų. Tai ženklus projekto „Bibliotekos pažangai“ indėlis kuriant pilnavertę informacinę visuomenę.

Atsižvelgdama į miestelėnų poreikius, modernindama paslaugas, suteikdama viešas interneto prieigas viešoji biblioteka tampa patraukliu, dažnai lankomu kultūros židiniu. Tai liudija ir skaitytojų srautai – kasmet viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose apsilanko daugiau kaip pusė milijono vartotojų. Tai rodiklis, kuris rodo, kad kelias į bibliotekas dar ilgai neužsivers.

Prieš Kalėdas ir Naujuosius metus Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už mirusius, žuvusius bibliotekininkus. Šv. Mišias aukojęs Katedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis pabrėžė legendinių knygnešių indėlį išsaugojant lietuvių kalbą, o atgavus nepriklausomybę 1918 metais ir mokytojų svarų žodį. Kunigas pašventino bibliotekos vėliavą, palaimino šv. Mišių aukoje dalyvavusius.

Kauno  Rotušėje miesto meras Andrius Kupčinskas, Lietuvos Kultūros ministerijos atstovai padėkos raštais apdovanojo  Vinco Kudirkos  viešosios bibliotekos direktorių Z. Vaškevičių, direktoriaus pavaduotoją N. Domeikienę, metodikos skyriaus vedėją Liuciją Vrubliauskienę, ryšių su visuomene skyriaus darbuotoją Dalią Poškienę, bibliografijos skyriaus vedėją Vidą Statulevičienę ir daug kitų darbuotojų.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija