2011 m. sausio 19 d.
Nr. 5
(1885)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Naujametis Popiežiaus susitikimas su diplomatais

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą XVI sveikina
178 šalių, su kuriomis Vatikanas
palaiko santykius, diplomatai

Religijos laisvė Vatikano užsienio politikoje

Kalėdinio laikotarpio kalbose ir homilijose popiežius Benediktas XVI daug kartų išreiškė susirūpinimą dėl sustiprėjusių išpuolių prieš krikščionis įvairiose pasaulio vietose. Pavojuje atsidūrusi religijos laisvė buvo ir jo kreipimosi Pasaulinei taikos dienai pagrindinė tema. Ši tema vyravo ir Šventojo Tėvo kalboje, pasakytoje sausio 10 dieną vykusiame metiniame susitikime su prie Šventojo Sosto akredituotu diplomatiniu korpusu, tuo norint pabrėžti, kad dėl diskriminacijos ir persekiojimo kenčiančių krikščionių gynimas – ar tai būtų Artimieji Rytai, ar komunistų valdomos šalys, ar sekuliarizuota Europa – yra Vatikano užsienio politikos prioritetas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija