2011 m. sausio 19 d.
Nr. 5
(1885)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Pagerbė kultūros premijos laureatus

Kalba pedagogas, elementorių
autorius Juozas Danilavičius.
Kairėje – Vytautas Bagdonas,
dešinėje – Kultūros tarybos
pirmininkas Balys Meldaikis

Žurnalistas Vytautas Bagdonas
pristatė fotografijų parodą
„Lenkiuosi Vaižganto Žemei“

Anykščių sakralinio meno centre prieš Šv. Kalėdas gražiai pagerbti garsios anykštėnės muziejininkės, kraštotyrininkės ir literatės šviesaus atminimo Teresės Mikeliūnaitės vardu pavadintos kultūros premijos laureatai.

Šiemet T. Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatais tapo du gerai žinomi anykštėnai: ilgametis pedagogas, publicistas, mokyklinių elementorių autorius Juozas Danilavičius ir žurnalistas, kraštotyrininkas, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus įkūrėjas ir šio muziejaus darbuotojas Vytautas Bagdonas. Kultūros taryboje šie pretendentai surinko po septynis balsus, tad buvo nuspręsta 5000 litų premiją padalinti pusiau ir įteikti abiems.

Pedagogo J. Danilavičiaus kandidatūrą pasiūlė Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyrius, o V. Bagdono – Lietuvai pagražinti draugija, taip pat privatūs asmenys, tarp kurių buvo ir Anykščių rajono Garbės piliečiai, rašytojai, buvę populiaraus katalikiško laikraščio „Kregždutė“ leidėjai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė, kaunietė Dalia Zita Rudokaitė.

Sakralinio meno centre buvo organizuotos abiejų naujųjų literatų pagerbimo iškilmės. Renginį vedė visuomeninis rajono mero patarėjas, Kultūros tarybos pirmininkas, Anykščių muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Balys Meldaikis. Gausiai susirinkusiems anykštėnams J. Danilavičių pristatė rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, o apie Vytauto Bagdono nuopelnus kultūrai papasakojo V. Račkaitis. T. Mikeliūnaitės premijos laureatų diplomus ir padėkas įteikė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius. Laureatai padėkojo už aukštą įvertinimą ir sulaukė daugybės sveikinimų. Renginyje koncertavo Anykščių muzikos mokyklos auklėtinės Sonata Veršelytė, Milda Daunoraitė, fleitininkių moksleivių ir pedagogių ansamblis bei kiti atlikėjai. Laureatus sveikino Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, svėdasiškė bibliotekininkė Elena Bublienė bei kiti krašto žmonės.

Anykščių sakralinio meno centre ta proga veikė ir naujųjų T. Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatų darbų paroda, kurioje buvo eksponuojama J. Danilavičiaus parengtos ir išleistos publicistikos knygos, leidiniai pedagogine tematika, elementoriai, Vytauto Bagdono kraštotyros darbai, įvairūs lankstinukai, jo redaguojami laikraščiai „Pragiedrulių žemė“, neseniai išleistas pripažinimo sulaukęs fotografijų albumas „Nusilenkime Vaižganto Žemei...“  ir fotonuotraukų paroda „Lenkiuosi Vaižganto Žemei“.

2010 metais kraštotyrininkas, muziejininkas ir žurnalistas V. Bagdonas sulaukė ir dar vieno svarbaus įvertinimo – lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių kaime per tradicinį „Vaižgantinių“ renginį  jam buvo įteikta Vaižganto mažoji premija „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“, įsteigta Svėdasų seniūnijos. O prieš trejetą metų Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė kūrėjų asociacija ir Lietuvos savivaldybių asociacija anykštėną V. Bagdoną pripažino Jono Vileišio konkurso antrosios vietos laimėtoju.

„XXI amžiaus“ informacija
Simonos Bagdonaitės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija