2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Laisvės balsas skambėjo iš Kauno

Kazimieras Dobkevičius

Jaunieji kauniečiai
Sausio 13-osios minėjime

Sausio 13-osios atminimo
lenta prie Kauno televizijos
redakcijos pastato

Kalba žurnalistas Modestas Patašius

Praėjusią savaitę Vilniuje, Kaune, kituose miestuose ir miesteliuose buvo surengti  Sausio 13-osios 20-mečio minėjimai. Juk prieš 20 metų Vilniuje prie Aukščiausiosios Tarybos, televizijos bokšto, Televizijos ir radijo pastato Nepriklausomybę gynė visa Lietuva. Ta proga Vilniuje kelias dienas vyko Sausio 13-osios minėjimai. (Trečiadienio numeryje spausdinome keletą Seime Sausio 13-osios minėjime „Mūšis už tautų laisvę“ pasakytų kalbų. Šiame numeryje 3-ajame puslapyje spausdiname kardinolo A. J. Bačkio, arkivyskupo S. Tamkevičiaus pasakytas kalbas ir apaštalinio nuncijaus perskaitytą popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą.)

Kai sausio 13-osios naktį sovietiniai smogikai užėmė valstybinę televiziją ir radiją, eteris nenutrūko – laidas tuoj pat pradėjo transliuoti LTV Kauno redakcija. Jos signalai pasiekė daugelio šalių televizijas. Tris paras be pertraukos Lietuvos radijo ir televizijos darbuotojai pranešinėjo apie įvykius sostinėje, komentavo, kaip į juos reaguoja pasaulis. Tomis dienomis į Laisvojo žodžio citadelę (taip Lietuvos žmonės praminė Kauno redakciją) plaukte plaukė žinios iš įvairiausių šalies organizacijų ir pavienių asmenų. Apie pasiaukojamą Kauno žurnalistų triūsą daug rašyta, bet apie techninių televizijos darbuotojų veiklą žinoma labai mažai. Žodis iš Kauno okupantams buvo netikėtas.

O televizijos signalas iš Kauno sklido į Latviją, Estiją, Suomiją ir daugybę kitų šalių. Vėliau vyrai juokavo, kad už tai, ką tomis dienomis padarė, ankstesniais metais juos būtų atleidę iš darbo arba pasodinę į kalėjimą. O jeigu Kaune dislokuoti kariškiai būtų įvykdę įsakymą užimti Kauno televiziją, kas žino kuo viskas būtų pasibaigę. Gal būtų išviję lauk iš patalpų, o gal ir iššaudę...

Ir šią Sausio 13-ąją prie Kauno televizijos redakcijos pastato rinkosi  atmintinos dienos darbuotojai, visuomenės atstovai, laikraščių žurnalistai, svečiai. Buvo atidengta atminimo lenta, įamžinanti tai, kas vyko šiame pastate prieš 20 metų. Renginyje kalbėjo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir kiti. Ypač šiltai buvo sutiktas žurnalistas Modestas Patašius, tą atmintiną naktį, kai nutilo Lietuvos televizija, pasauliui pranešęs apie aukas ir kruviną susidorojimą prie televizijos bokšto. M. Patašius sakė, kad tą naktį, kai užgeso Lietuvos televizijos ekranai iš Vilniaus, buvo pagalvojęs, kad daugelio darbuotojų, tarp kurių buvo jo kolegų bendramokslių, jau nebėra gyvų, o ir Kaune dirbusiųjų gali laukti toks pats likimas. Tačiau įveikęs vidinį jaudulį jis pirmą kartą gyvenime tiesiogiai prakalbo į eterį apie kraupius įvykius Lietuvoje. Po žurnalisto prisiminimų  kun. Evaldas Vitulskis pašventino  atminimo lentą.

Primename, tą naktį Kauno televizijoje dirbo šie techniniai darbuotojai: Vytautas Valaitis, Gintas Valaitis, Henrikas Jovaiša, Benas Karla, Feliksas Girininkas, Juozas Zmitrulevičius, Boleslovas Grina, Rymantas Vaičekauskas, Raimundas Čaikauskas.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija