2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popiežius Benediktas XVI Lietuvai siunčia bendrumo ženklą

Iškilmingame minėjime „Mūšis už Tautų laisvę“ Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luidžis Bonacis perskaitė popiežiaus Benedikto XVI vardu Lietuvai skirtą žinią:

Sausio tryliktąją, prieš dvidešimt metų, lietuvių tauta ypač kentėjo ir sunkiai gynė bei stiprino savo nepriklausomybę. Atmintyje įsitvirtino tomis dramatiškomis istorinėmis akimirkomis Popiežiaus Jono Pauliaus II Kardinolui Vincentui Sladkevičiui atsiųsta žinia, kad Jis meldžiasi ir reiškia savo solidarumą, ragina kantriai ir tvirtai žengti taikos keliu, abipuse pagarba ir supratimu grįstu dialogu sprendžiant kilusias problemas bei įtampą. Šiandien, praėjus dvidešimčiai metų, Šventasis Tėvas Benediktas XVI vienijasi su šią datą mininčia lietuvių tauta ir jos vadovais ir dėkoja Dievui, kurio Apvaizda lydi tikrųjų pasiekimų ir laisvės pilnatvės kelyje. Jis puikiai žino, kad sunkiai įžiebtą laisvės liepsną išsaugoti nuolat degančia reikia nuolatinių ypatingų pastangų. Todėl remdamasis tvirtus teisingos ir taikingos žmonių visuomenės kūrybos pamatus suteikiančia Kristaus Evangelija, Šventasis Tėvas kviečia tikėjimo ir sielos jėga, atnaujinta solidarumo ir dalijimosi bendruoju gėriu dvasia, atsiliepti į dabarties iššūkius, ypač ekonominę krizę. Jis drąsina atsakinga Tėvynės meile ginti laisvę ir nepriklausomybę, įsipareigojant ją remti ir neapleisti vadovaujantis iš tėvų gautu brangiu palikimu – katalikiška tapatybe, kuri turi būti išsaugota ir iš kurios gelmių reikia semtis vis naujų turtų.

Jei visi piliečiai, pradedant nuo pašauktųjų atlikti vadovaujančias ir administracines pareigas, sugebės bendrąją gerovę iškelti aukščiau už siaurus interesus, remdami šeimos vertybes ir skatindami gimstamumą, tai per savo turtingą pilietinį, kultūrinį ir religinį paveldą Lietuva sugebės įveikti visas kliūtis ir siekti naujų tikslų.

Nuoširdžiai ir su meile to linkėdamas Šventasis Tėvas meldžiasi už Jus, prašo Gailestingumo Motinos Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo ir siunčia Jūsų Eminencijai ir kitiems šalies Vyskupams, valstybės ir religinių institucijų vadovams, visai lietuvių tautai ypatingą Apaštalinį palaiminimą, linkėdamas ramybės ir gerovės.

Perduodamas savo nuoširdžiausius sveikinimus šios ypatingos sukakties proga ir linkėdamas kuo geriausios kloties, reiškiu Jums išskirtinę pagarbą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija