2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lietuvių kalba jam buvo idealas

J. Jablonskis tarp Lietuvių
mokslo draugijos suvažiavimo
dalyvių Vilniuje 1912 metais.
Sėdi pirmoje eilėje šalia
Žemaitės, Petro Kriaučiūno,
Jono Basanavičiaus ir kt.

Gruodžio 19 dieną „Neringos“ kavinėje įvyko vakaras, skirtas kalbininko Jono Jablonskio 150-osioms metinėms, kurį organizavo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Valstybinės kalbos reikalų visuomeninė komisija. Apie Joną Jablonskį ir jo atliktus darbus kalbėjo Seimo narys Arvydas Vidžiūnas, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Pranas Kniūkšta, poetas Justinas Marcinkevičius, Jono Jablonskio darbų tyrinėtojas profesorius, habilituotas mokslų daktaras Arnoldas Piročkinas.


Meilės gimtajai kalbai liudijimas

Robertas BUCKUS

Renginio dalyviai Griškabūdžio
kultūros centre

Gruodžio 11-ąją Griškabūdyje nei snieguoti keliai, nei šaltis nesutrukdė pagerbti kalbininko Jono Jablonskio atminimą jo 150-ųjų gimimo metinių proga. Šventinis minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios klebonijoje, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Jordanas Kazlauskas. Vėliau iškilmės persikėlė į Griškabūdžio kultūros namus. Renginyje dalyvavo nemažai garbių svečių, taip pat griškabūdiečių, besididžiuojančių, kad iš jų krašto į pasaulį išėjo šis lietuvių kalbos patriarchas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija