2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kai malda daro stebuklus ir stiprina

Po šv. Mišių: kunigai, seminarijos
studentai, ministrantai (pirmoje eilėje)

Trys karaliai Gargždų ligoninėje

GARGŽDAI. Sausio 9 dieną, sekmadienį, Sumos šv. Mišiose, kurias aukojo dekanas klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, asistuojant diakonui Vytautui Liesiui,  buvo meldžiamasi už studentus, sugrįžtančius į studijas. Jų sugrįžimas į parapiją atostogų pagyvina, paįvairina šventes, suteikia daugiau iškilmingumo, paskatina ir kitus tikinčiuosius aktyviau dalyvauti pamaldose.

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje besimokantys gargždiškiai atostogų metu aktyviai įsijungia į parapijos gyvenimą, kartu su parapijos ateitininkais dalyvauja renginiuose. Jau daugel metų sausio 6 dieną Trys Karaliai, vedami žvaigždės, lydimi angelų choro, per Gargždus teatralizuota eisena keliauja į Betliejų. Pakeliui užsuka į ligoninę, įvairias įstaigas, organizacijas, pašventinta kreida pažymi duris, pasveikina giesme, palinki Dievo palaimos. Visur jie yra laukiami, net nespėja visų aplankyti.

Sausio 7-osios vakaro šv. Mišiose dalyvavo daug vaikų su tėveliais. Po šv. Mišių kunigai suteikė palaiminimą, vaikus džiugino Kalėdų senelis. Visose pamaldose bei renginiuose aktyviai dalyvavo seminarijos studentai, (o jų iš Gargždų yra net trys) bei parapijos ateitininkai.

Sekmadienį po šv. Mišių kanauninkas Jonas Paulauskas dėkojo visiems studentams už aktyvią veiklą, linkėjo Dievo palaimos tolimesnėse studijose. Gargždų ateitininkai pasveikino III kurso klieriką Evaldą, gavusį teisę nešioti sutaną, palinkėjo garbingai ir ištvermingai ją dėvėti visą gyvenimą. Kukliomis dovanėlėmis ir giesmele ateitininkių ansambliukas linkėjo klierikams Evaldui, Donatui, Evaldui ištvermingai siekti užsibrėžto tikslo – kunigystės ir pažadėjo remti malda.

Malda daro stebuklus, viešas įpareigojimas stiprina ryžtą, tad tikime, kad jie pasieks kunigystę, o jų pavyzdys patrauks ir kitus.

Kazimiera Sipienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija