2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Pasklido Gailestingumo metų žinia

Šv. Mišiose Vilkaviškio Katedrojo
buvo pristatytos dvi Dievo
gailestingumo paveikslo kopijos

Misionierių grupė iš Vilniaus
ir vyskupai Arūnas Poniškaitis
ir Rimantas Norvila vilkaviškiečius
pakvietė į gailestingumo temą
įsigilinti kartu sugiedojus giesmę

Paveikslą, kuris pradės kelionę
po Šakių dekanatą, pasibaigus
šv. Mišioms išsivežė Kudirkos
Naumiesčio parapijos atstovai
su savo klebonu, Šakių dekanu
kan. Donatu Jasulaičiu

VILKAVIŠKIS. Sekmadienį, sausio 16-ąją, jaunimo misionierių grupė iš Vilniaus apsilankė Vilkaviškyje. Nukryžiuotojo Kristaus bendruomenės (CC) vienuolės ir Emauso jaunimo maldos grupės atstovai parapijos salėje susirinkusiems pristatė ir liudijo žinią apie Dievo gailestingumą. Dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Vilniaus arkivyskupo augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Praeitų metų lapkričio mėnesį švenčiant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus Lietuvos vyskupai nutarė 2011 metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais, kad geriau pažintume prieškaryje per seselę vienuolę Faustiną paskleistą žinią apie Dievo gailestingumą.

„Paveikslą į katedras palydi jaunimo grupės su maldomis, giesmėmis ir liudijimais, kaip ir prieš porą tūkstančių metų Jėzus iš kaimo į kaimo, iš miesto į miestą ėjo su savo ištikimais mokiniais, skelbdami Dievo meilę“, – pamoksle kalbėjo vyskupas A. Poniškaitis. Vilkaviškio Katedroje šv. Mišių metu kaip tik ir giedojo ir misionierių grupė. Iš Vilkaviškio kilęs vyskupas priminė, jog atgimusi Vilkaviškio Katedra per pirmąjį savo dešimtmetį jau sutiko ir priėmė tikėjimo istorijos liudininkus – paveikslus, parodas, – palydėjo į kitas parapijas ir padėjo pasiruošti šventėms. Pasak vyskupo A. Poniškaičio, pastaraisiais laikais pamaldumas į Dievo gailestingumą bažnyčioje išplito greitai – gal dėl to, kad tai nėra visiškai naujas, neįprastas. Šis pamaldumas jau buvo išplitęs nuo krikščionybės pradžios. Naujasis Testamentas turtingas liudijimais apie tai, jog, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, Dievas apstus gailestingumo. Bažnyčioje gerai žinomas pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai, daugelis iš vaikystės prisimena paveikslus, kuriuose Jėzus rodo savo pervertą širdį.

Šis pamaldumas stiprino tikinčiuosiuose pasitikėjimą Dievo meile, skatino glaustis prie Dievo mylinčios širdies. Iš Dievo Gailestingojo paveikslo sklinda šviesa, Dievo širdį matome tarsi pridengtą šydu. Šviesa sklinda tamsoje ir tamsa jos neužgožia.Vyskupas linkėjo, kad kiekvieną žmogų paliestų iš Jėzaus širdies sklindanti šviesa, kad kalbėdami „Dievo gailestingumo vainikėlį“ melstume Dievo gailestingumo sau ir visam pasauliui. Jeigu mūsų širdyse atsiras daugiau meilės ir vilties, pasaulis pasidarys gražesnis. Jei turėsime daugiau gailestingumo, bus lengviau išgirsti vieni kitus ir sukurti teisingesnius tarpusavio santykius.

Pusantros valandos tarp ankstyvųjų ir Sumos šv. Mišių prabėgo greitai, nes misionieriai nuo pirmos akimirkos sukūrė šiltą bendrystės atmosferą. Žmonės prisistatydami išsakė, su kokiais lūkesčiais atėjo į susitikimą, o vėliau atsitiktinai suformuotose septyniose grupelėse atsakė į moderatorių klausimus. Kiekvienas atvirai kalbėjo, kokį gailestingumo darbą galėtų padaryti, kaip supranta sąvokas „gailestis“ ir „gailestingumas“, kodėl, jo manymu, reikia dar vienos – Gailestingumo – šventės. Po keliolikos minučių diskusijų grupelių atstovai auditorijai pristatė savo išvadas su autentiškomis, giliomis tikėjimo įžvalgomis.

Diskusijose dalyvavo vyskupai, parapijos kunigai, aktyvus buvo ir jaunimas. Seselė Aušra DVD formate pristatė pamąstymą pagal vienuolės Faustinos regėjimus dailininko E. Kazimierovskio Vilniuje nutapytą Dievo Gailestingumo paveikslą. Jauna mergina Virginija paliudijo asmeninę patirtį, kai malda ir pasitikėjimas Dievo gailestingumu bei jo malonė padėjo įveikti prieš šešerius metus jos gyvenime sumaištį sukėlusią, medicinos terminais tariant, neišgydomą kraujo ligą. Svečiai pagarsino, jog per visus Gailestingumo metus Lietuvoje ir Vilkaviškio vyskupijoje vyks daug renginių. Svarbiausias jų – Gailestingumo kongresas – vyks Atvelykio savaitgalį (balandžio 30 – gegužės 1 dieną) Vilniuje. Visus, atvyksiančius į Vilnių, kvietė užsukti į Dominikonų gatvėje esančią bažnyčią, kurioje yra Dievo Gailestingumo paveikslo originalas. Dvi Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventintos Dievo Gailestingumo paveikslo kopijos Mišių metu buvo įneštos į Vilkaviškio Katedrą. Kitos kopijos iškeliavo į kitas Lietuvos vyskupijas, vienas pasieks Airiją, Angliją, Šiaurės Ameriką ir kitas vietas, kuriose gyvena mūsų tautiečiai. Tokia paveikslo piligrimyste siekiama, kad Dievo gailestingumas žmonėms būtų geriau pažįstamas ir Viešpats taptų artimesnis. Iš Vilkaviškio Katedros per metus paveikslai apkeliaus visas vyskupijos parapijas, kiekvienoje pabūdami po savaitę.

Sekmadienį po šv. Mišių, vyskupams R. Norvilai ir A. Poniškaičiui palaiminus, vienas paveikslas išlydėtas į Šakių dekanatą. Jį pasitiko Šakių dekanas kan. Donatas Jasulaitis ir Kudirkos Naumiesčio parapijos atstovai. Vilkaviškio Katedroje prie altoriaus palikta keliaujančio paveikslo kopija bus visą šią savaitę, o sekmadienį iškeliaus į Pilviškių bažnyčią. Beje, Vilkaviškio Katedroje virš tabernakulio yra kito dailininko nutapytas Dievo Gailestingumo paveikslas. Jį Vilkaviškio Katedros atstatymo dešimties metų proga padovanojo individualios įmonės „Elektra“ kolektyvas.

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija