2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Prasidėjo Gailestingo metų renginiai

Pašventintos Gailestingojo
Jėzaus paveikslo fotokopijos
iš Vilniaus Arkikatedros
išlydėtos į Lietuvos vyskupijas
Klier. Povilo SLAMINIO nuotrauka

Šeštadienio, sausio 15-osios, vakarą Vilniaus Arkikatedroje buvo pašventintos ir į Lietuvos vyskupijas išlydėtos Išganytojo per šv. Faustiną perduotu prašymu Vilniuje nutapyto ir tikinčiųjų Dievo Gailestingumo šventovėje gerbiamo Gailestingojo Jėzaus paveikslo fotokopijos. Visus metus jos keliaus iš parapijos į parapiją, iš bendruomenės į bendruomenę ne tik Lietuvoje, bet ir tarp tautiečių užsienyje.


Dėl pasauliečių „Avinėlio užtarėjų draugų“ maldos grupių

Rimantas Pumputis,

VšĮ „Avinėlio užtarėjų draugai“ vadovas

Romos katalikų bendruomenė „Avinėlio užtarėjai“, kurią sudarė kunigai, eremitai ir pasauliečiai, veikusi nuo 1985 metų JAV, Nebraskos valstijoje, Omahoje, 2010 spalio 15 dieną vietos arkivyskupo George’o Lucas’o dekretu buvo uždaryta.

Dar šią žiemą „Avinėlio užtarėjų“ draugijos direktorė Nadine Brown kreipėsi į Omahos arkivyskupą prašydama leisti draugijai pereiti į trečiąją vystymosi pakopą ir tapti vienuolija.


Kad turėtų namus...

Laima MACYTĖ

Radviliškiečiai eina
į Socialinių paslaugų centrą

Sausio 16 dieną Radviliškyje atidarytas parapijos ir bendruomenės socialinių paslaugų centras.

Socialinių paslaugų centras – bendras Radviliškio rajono savivaldybės ir Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos projektas. Statybos buvo finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis, dalį pinigų skyrė savivaldybė, aukojo tikintieji. Buvo pasirašytas statybų pradžios pergamentas: aprašytas projektas, finansavimo šaltiniai, pastato paskirtis. Dokumentą pasirašė Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis, Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis, AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius Dalius Gesevičius, kiti vadovai.  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija