2011 m. sausio 28 d.
Nr. 8
(1888)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Giedojo dekanato giesmių konkurso laureatai

Birutė Nenėnienė

Prel. Vytautas Gustaitis
sveikina Virbalio vidurinės
mokyklos giesmininkus

Sausio 16 dieną Vilkaviškio parapijos salėje vyko dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate domino canticum novum“ laureatų koncertas. Jaunųjų giesmininkų palaikyti, jais pasidžiaugti atėjo tėveliai, seneliai, draugai, atlydėjo mokytojai, užsuko ir tuo metu Vilkaviškyje lankęsis vyskupas Rimantas Norvila. Ganytojas kvietė, kad prasmingi konkurso pavadinimo žodžiai mintis ir širdis labiau kreiptų Viešpaties link, to didžiojo šviesos šaltinio, kuris labiausiai sušildo mūsų dvasią. „Kiekvieną dieną žmonės padaro daug svarbių ir reikšmingų darbų. Tačiau kai visa tai būna susieta su Viešpačiu, visų tų darbų prasmingumas tampa didesnis. Šlovindami Viešpatį ir patys išgyvename didelį džiaugsmą“, – kalbėjo ganytojas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija