2011 m. sausio 28 d.
Nr. 8
(1888)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Giedojo dekanato giesmių konkurso laureatai

Birutė Nenėnienė

Prel. Vytautas Gustaitis
sveikina Virbalio vidurinės
mokyklos giesmininkus

Kybartų pagrindinės mokyklos ansamblis

Vilkaviškietė Emilija jau
yra giedojusi keliuose giesmių
konkursuose, prizines vietas
užėmusi „Dainų dainelės“
konkursuose

Mažiausieji giesmininkai –
Vilkaviškio „Buratino“ vaikų
lopšelio-darželio duetas Liepa
Mozūraitytė ir Povilas Ivaškevičius

Sausio 16 dieną Vilkaviškio parapijos salėje vyko dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate domino canticum novum“ laureatų koncertas. Jaunųjų giesmininkų palaikyti, jais pasidžiaugti atėjo tėveliai, seneliai, draugai, atlydėjo mokytojai, užsuko ir tuo metu Vilkaviškyje lankęsis vyskupas Rimantas Norvila. Ganytojas kvietė, kad prasmingi konkurso pavadinimo žodžiai mintis ir širdis labiau kreiptų Viešpaties link, to didžiojo šviesos šaltinio, kuris labiausiai sušildo mūsų dvasią. „Kiekvieną dieną žmonės padaro daug svarbių ir reikšmingų darbų. Tačiau kai visa tai būna susieta su Viešpačiu, visų tų darbų prasmingumas tampa didesnis. Šlovindami Viešpatį ir patys išgyvename didelį džiaugsmą“, – kalbėjo ganytojas.

Koncerto pabaigoje Švietimo skyriaus vedėja A. Finagėjevienė dėkojo Vilkaviškio dekanui prel. Vytautui  Gustaičiui už neblėstantį entuziazmą suburti jaunuosius giesmininkus iš rajono mokyklų. Prel. V. Gustaitis dėkojo visiems giesmininkams ir ypač jų mokytojams: „Tik dėl jūsų pasišventimo ir įžvalgumo gražiai suskamba vaikų balsai, kiekviena giesmė“. Tačiau kaip šio konkurso nepakeičiamas vertinimo komisijos pirmininkas jis kvietė drąsiau ieškoti naujų giesmių ir nesibaiminti netradicinio jų skambėjimo. Jam didelį įspūdį paliko giesmių konkurse pirmąkart nuskambėjusi giesmė-daina „Malda už mokytoją“ (ž. N. Kavaliauskaitės, aranžuotė A. Pečkaičio), kurią atliko Vilkaviškio muzikos mokyklos jaunučių choras, akomponuojant jaunimo lengvosios muzikos grupei, vadovaujamai Muzikos mokyklos direktoriaus A. Pečkaičio.

Toliau po vieną ar dvi giesmes pagiedojo ansambliai iš Bartninkų Jono Basanavičiaus, Virbalio vidurinių, Kybartų, Vilkaviškio Salomėjos Nėries, Keturvalakių, Vilkaviškio, Klampučių, Alvito pagrindinių, Vilkaviškio pradinės mokyklų, Kybartų Kristijono Donelaičio, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijų. Giedojo solistės iš Gražiškių vidurinės mokyklos ir „Aušros“ gimnazijos, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos.

Laureatų koncertą nuskaidrino mažiausieji atlikėjai iš Vilkaviškio „Buratino“ ir „Eglutės“ vaikų lopšelių-darželių. Visiems dalyviams dekanas įteikė padėkos raštus ir po saldžią dovanėlę – šokolado plytelę, giesmininkus paruošusiems mokytojams – po padėkos raštą ir rožės žiedą.

Laureatų koncerte pasirodė aštuoniolika ansamblių, chorų ir grupių, šeši solistai, trys duetai – iš viso beveik 200 dalyvių iš įvairių rajono mokyklų.

Dekanato moksleivių giesmių konkursas „Cantate domine canticum novum“ – dekano prel. V. Gustaičio buvo sumanytas ir pradėtas prieš penkiolika metų. Pirmą kartą laureatai koncertavo 1996 metų sausio paskutinį sekmadienį Vilkaviškio mažojoje bažnyčioje (Katedra dar buvo statoma). Iš viso tada pasirodė aštuoniolika kolektyvų – per 200 dalyvių.

Vilkaviškis
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija