2011 m. sausio 28 d.
Nr. 8
(1888)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Aistras dėl kultūros namų statybų ramina net dvasininkai

Gintarė Martinaitienė

Dekanas kan. Donatas
Jasulaitis malšino tarp
sudargiečių kylančias aistras

Pasklidus kalboms, kad Sudargo parapijos žemėje bus statomi kultūros namai, žmonės susiskaldė į dvi grupes. Vieni renka gyventojų parašus, kad kultūros namai būtų pastatyti, kiti, nenorėdami prarasti parapijai priklausančios žemės, prieštarauja statyboms. Koks bus galutinis visos bendruomenės sprendimas, parodys laikas, tačiau šiandien netgi dvasininkai neliko nuošalyje.


Nuo bažnyčios stogo dengimo iki bažnyčios statymo

Sudargas, įsikūręs Šakių dekanate ant Nemuno upės kranto aukščiausios kalvos, žmonių vadinamas Lietuvos Šveicarija. Matosi Nemuno upės vingis, įamžintas dailininko A. Žmuidzinavičiaus drobėje, matosi už 10 km ties Jurbarku per Nemuną nutiestas tiltas. Tokioje vietoje, atrodo, reikėtų gyventi ir džiaugtis... Deja, parapijiečių nerimą sukėlė rajono laikraštyje „Valsčius“ pasirodžiusi žinia, kad senosios klebonijos žemės lopinėlyje sumanyta statyti kultūros namus. Pradėjus domėtis paaiškėjo, kad rajono meras valstietis liaudininkas Juozas Bertašius ir Sudargo bendruomenės centro pirmininkė (bendruomenė vienija apie 50 žmonių) evangelikė liuteronė, socialdemokratė Alberta Dragūnaitienė sumanė prie mūsų bažnyčios, parapijos namų, kur yra šarvojimo salė, pradėti statybas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija