2011 m. sausio 28 d.
Nr. 8
(1888)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Prelatas, filosofas, redaktorius…

Stasys POVILAITIS

Prel. Pranas Gaida-Gaidamavičius
Aukštadvaryje, 2010 metų pabaigoje
Autoriaus nuotrauka

2010 metų rudenį mus pasiekė džiugi žinia, kad į Lietuvą visam laikui sugrįžo prel. dr. Pranas Gaida-Gaidamavičius, vienas įžymiausių ir žinomiausių lietuvių teologų, žurnalistų, redaktorių, patriotų, publicistų, poliglotų.

Kun. dr. Pranas Gaida gimė 1914 m. sausio 26 dieną Bajorų kaime, Želvos valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Jo tėvai paveldėjo pavardę iš senelių Žaidžių, o vėliau ją pakeitė į Gaidamavičių. Tarp kaimynų naujoji pavardė gijo sunkiai, tad Žaidžių pavardė ilgam išliko jų atmintyje. Mokydamasis Kėdainių gimnazijoje rašydamas į „Žvaigždutę“ po savo straipsneliais Pranas pasirašydavo Žaidžio pavarde. Šia pavarde jis pasirašydavo ir būdamas klieriku Kauno kunigų seminarijoje, kai rašė į „Misijas“, „Rytą“, „Naująją Romuvą“, „Židinį“. Vėliau, būdamas kunigu, „Naujojoje Romuvoje“ ir kituose spaudos leidiniuose pasirašydavo Gaidamavičiaus pavarde. Šia pavarde kunigas išleido ir savo parašytas knygas. Beje, savo redaguotą knygą „Lithuanians in Canada“, išleistą 1967 metais Toronte, pasirašė P. Gaidos pavarde. Šia pavarde pasirašė ir knygą „Nemarus mirtingasis“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija