2011 m. vasario 2 d.
Nr. 9
(1889)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė kino ir fotografijos kritikas Skirmantas Valiulis

Sausio 28 dieną, eidamas 73-iuosius metus, mirė Skirmantas Valiulis – fotografijos, televizijos ir kino kritikas, menotyrininkas, daugelio publikacijų apie kiną, fotografiją ir televiziją autorius. Kai kuriuos straipsnius jis atsiųsdavo ir „XXI amžiui“. Atidesni mūsų skaitytojai turbūt prisimena jo rašinius apie kiną, įspūdžius iš tėviškės.

Skirmantas Valiulis gimė 1938 m. spalio 22 dieną Gražaičiuose (Šiaulių apskritis). 1957 metais baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą, 1965 – Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę. Dar studijuodamas universitete dirbo mokytoju Vilniaus rajone, rašė recenzijas, po to dirbo žurnale „Ekrano naujienos“. 1973–1974 m. dirbo žurnalo „Kinas“ vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 1974 metų S. Valiulis buvo Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedros (nuo 1991 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas), Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, skaitė televizijos, kino, žurnalistikos teorijos bei praktikos kursus. 1989–1991 metais ėjo Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininko, 1990–1992 m. – Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas.


Česlavo Milošo biografijos tarpsnis

Česlavas Milošas po 30 metų pirmąkart
atvykęs į Lenkiją. 1981 m.

Kadangi 2011 metai Lietuvoje paskelbti Nobelio premijos laureato poeto Česlavo Milošo metais, verta priminti vieną jo biografijos tarpsnį. Pokario metais jis dirbo Lenkijos liaudies respublikos diplomatinėje tarnyboje ir pozityviai vertino tas permainas, kurias atnešė naujoji santvarka: gyrė žemės ūkio reformą, pramonės plėtotę, jaunimo gretas universitetuose.


Paroda kunigo atminimui

Benjaminas ŽULYS

Kunigas Stanislovas Venckus
Rietave, 1990 m.

Kauno kolegijoje parodą „Dievas ir pasaulis“ atidarė šios aukštosios mokyklos dėstytojas, žinomas kolekcininkas Ričardas Venckus. Šią parodą jis skyrė savo dėdės kunigo Stanislovo Venckaus mirties dešimtmečiui. Be kitų kelių tūkstančių prieškario bei vėlesnių laikų knygų, žurnalų, laikraščių, atvirukų, proginių kvietimų, jis rinko ir katalikišką literatūrą. Vien religinių knygų jo kolekcijoje – apie 350, apie 600 atvirukų, dar – kantičkos (giesmynai), maldaknygės, religiniai laikraščiai, žurnalai, kita literatūra. Dalis jų buvo atrinkta į parodą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija