2011 m. vasario 2 d.
Nr. 9
(1889)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Česlavo Milošo
biografijos tarpsnis

Apie pasaulinę
konfederaciją

Šventasis Tėvas remia policiją

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su į Vatikaną atvykusiais
Romos policijos vyriausiosios
valdybos darbuotojais

Neužtikrinamas visuomenės saugumas

Popiežius Benediktas XVI, pats kilęs iš policijos pareigūno šeimos, nuolat pabrėžia savo solidarumą su šios atsakingos tarnybos darbuotojais. Sausio mėnesį, kad ir būdamas labai užimtas, jis net du kartus susitiko su policijos bendruomenės atstovais: sausio 16 dieną tradiciškai pasveikino pareigūnus, tarnaujančius Vatikaną saugančiame specialiame Italijos policijos Viešojo saugumo inspektorato padalinyje, o sausio 21-ąją audiencijoje priėmė didelį būrį Romos policijos vyriausiosios valdybos darbuotojų (1200 žmonių).


Popiežius skatina katalikų ir liuteronų dialogą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su gimtosios Bavarijos liuteronų
vyskupu Johanesu Frydrichu

Vokietijos liuteronų delegacija Vatikane

Gerokai pagyvinęs ekumeninį dialogą su stačiatikiais ir iškėlęs reikšmingą iniciatyvą dėl anglikonų įsijungimo į Katalikų Bažnyčią sudarant „asmeninį ordinariatą“, popiežius Benediktas XVI atkreipė dėmesį į problematiškus santykius su evangelikais liuteronais. Vatikane minint praėjusią Maldų už krikščionių vienybę savaitę (sausio 18-25 dienomis) Šventasis Tėvas susitiko su liuteronų daugumą turinčios Suomijos ekumenine delegacija ir Vokietijos liuteronų bažnytinės delegacijos nariais. Pastaroji delegacija, vadovaujama popiežiaus Benedikto XVI gimtosios Bavarijos liuteronų vyskupo Johaneso Frydricho, savo vizitu norėjo paminėti protestantiškosios reformos pradininko vokiečių vienuolio Martyno Liuterio apsilankymą Romoje 1510-1511 metų žiemą.


Mirė kino ir fotografijos kritikas Skirmantas Valiulis

Sausio 28 dieną, eidamas 73-iuosius metus, mirė Skirmantas Valiulis – fotografijos, televizijos ir kino kritikas, menotyrininkas, daugelio publikacijų apie kiną, fotografiją ir televiziją autorius. Kai kuriuos straipsnius jis atsiųsdavo ir „XXI amžiui“. Atidesni mūsų skaitytojai turbūt prisimena jo rašinius apie kiną, įspūdžius iš tėviškės.

Skirmantas Valiulis gimė 1938 m. spalio 22 dieną Gražaičiuose (Šiaulių apskritis). 1957 metais baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą, 1965 – Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę. Dar studijuodamas universitete dirbo mokytoju Vilniaus rajone, rašė recenzijas, po to dirbo žurnale „Ekrano naujienos“. 1973–1974 m. dirbo žurnalo „Kinas“ vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 1974 metų S. Valiulis buvo Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedros (nuo 1991 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas), Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, skaitė televizijos, kino, žurnalistikos teorijos bei praktikos kursus. 1989–1991 metais ėjo Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininko, 1990–1992 m. – Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas.


Paroda kunigo atminimui

Benjaminas ŽULYS

Kunigas Stanislovas Venckus
Rietave, 1990 m.

Kauno kolegijoje parodą „Dievas ir pasaulis“ atidarė šios aukštosios mokyklos dėstytojas, žinomas kolekcininkas Ričardas Venckus. Šią parodą jis skyrė savo dėdės kunigo Stanislovo Venckaus mirties dešimtmečiui. Be kitų kelių tūkstančių prieškario bei vėlesnių laikų knygų, žurnalų, laikraščių, atvirukų, proginių kvietimų, jis rinko ir katalikišką literatūrą. Vien religinių knygų jo kolekcijoje – apie 350, apie 600 atvirukų, dar – kantičkos (giesmynai), maldaknygės, religiniai laikraščiai, žurnalai, kita literatūra. Dalis jų buvo atrinkta į parodą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija