2011 m. vasario 2 d.
Nr. 9
(1889)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šventasis Tėvas remia policiją

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su į Vatikaną atvykusiais
Romos policijos vyriausiosios
valdybos darbuotojais

Neužtikrinamas visuomenės saugumas

Popiežius Benediktas XVI, pats kilęs iš policijos pareigūno šeimos, nuolat pabrėžia savo solidarumą su šios atsakingos tarnybos darbuotojais. Sausio mėnesį, kad ir būdamas labai užimtas, jis net du kartus susitiko su policijos bendruomenės atstovais: sausio 16 dieną tradiciškai pasveikino pareigūnus, tarnaujančius Vatikaną saugančiame specialiame Italijos policijos Viešojo saugumo inspektorato padalinyje, o sausio 21-ąją audiencijoje priėmė didelį būrį Romos policijos vyriausiosios valdybos darbuotojų (1200 žmonių).


Popiežius skatina katalikų ir liuteronų dialogą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su gimtosios Bavarijos liuteronų
vyskupu Johanesu Frydrichu

Vokietijos liuteronų delegacija Vatikane

Gerokai pagyvinęs ekumeninį dialogą su stačiatikiais ir iškėlęs reikšmingą iniciatyvą dėl anglikonų įsijungimo į Katalikų Bažnyčią sudarant „asmeninį ordinariatą“, popiežius Benediktas XVI atkreipė dėmesį į problematiškus santykius su evangelikais liuteronais. Vatikane minint praėjusią Maldų už krikščionių vienybę savaitę (sausio 18-25 dienomis) Šventasis Tėvas susitiko su liuteronų daugumą turinčios Suomijos ekumenine delegacija ir Vokietijos liuteronų bažnytinės delegacijos nariais. Pastaroji delegacija, vadovaujama popiežiaus Benedikto XVI gimtosios Bavarijos liuteronų vyskupo Johaneso Frydricho, savo vizitu norėjo paminėti protestantiškosios reformos pradininko vokiečių vienuolio Martyno Liuterio apsilankymą Romoje 1510-1511 metų žiemą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija