2011 m. vasario 9 d.
Nr. 11
(1891)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Pristatytas „Kultūros sostinės“ projektas

Vytautas Bagdonas

Spaudos konferencijoje pristatomas
projektas „Mano kultūros dienoraštis.
Anykščiai.“ Iš kairės: vicemeras
Donatas Krikštaponis, mero patarėjas
Sergejus Jovaiša, meras Sigutis
Obelevičius, projekto rengėja
Jurgita Bugailiškienė, savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir turizmo
skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė

Anykštėnai džiugiai sutiko žinią, kad Kultūros ministerijoje buvo priimtas sprendimas 2012 metais Anykščius paskelbti „Kultūros sostine“. (Šiemet toks titulas skirtas Šilutei, o 2013 metais – Palangai). Konkursuose Anykščių krašto kultūros darbuotojai dalyvaudavo ir anksčiau, jų projektams vis būdavo pripažįstamos antrosios vietos. Tačiau anykštėnai buvo atkaklūs, nenuleido rankų ir ketvirtas kartas nemelavo. Projektas „Mano kultūros dienoraštis. Anykščiai“ pateko tarp geriausiųjų ir ateinančiais metais Anykščiai turės teisę vadintis „Kultūros sostine“.

Ta proga vasario 3-iąją Anykščių rajono savivaldybėje buvo organizuota spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, mero pavaduotojas Donatas Krikštaponis,  kultūros klausimus kuruojantis mero patarėjas Sergejus Jovaiša, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, projektą „Mano kultūros dienoraštis. Anykščiai“ rengusi Jurgita Bugailiškienė, kultūros darbuotojai ir Anykščių krašto žiniasklaidos priemonių atstovai.

Rajono meras pasveikino rajono kultūros darbuotojus, Kultūros tarybos narius su „Kultūros sostinės“ vardo iškovojimu. Anykščiai „Kultūros sostine“ netapo ant plyno lauko. Tokį garbingą vardą šimtmečiais brandino žymūs kraštiečiai švietėjai, kultūros propaguotojai poetas vyskupas Antanas Baranauskas, rašytojai Jonas Biliūnas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Vienuolis-Žukauskas, Bronė Buivydaitė, kultūrininkai Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai,  tuo keliu nuosekliai ėjo ir kiti anykštėnai: monsinjoras Albertas Talačka, tautodailininkai Stanislovas Petraška, Jonas Tvardauskas bei daugelis kitų. Prie garbingo „Kultūros sostinės“ vardo labai daug prisideda ir dabar Anykščiuose gyvenantys ir kuriantys rašytojai, kultūros darbuotojai,  kiti šio krašto šviesuoliai. Meras pabrėžė, kad šis projektas, skirtas jaunimui, turėtų tapti dideliu proveržiu ne tiktai kultūriniame Anykščių krašto gyvenime, bet ir turizmo srityje. Ir taip gausiai turistų lankomi, įvairių pramogų  siūlantys kurortiniai Anykščiai  sulauks dar gausesnio būrio svečių. Tačiau kartu „kultūros sostinės“ vardas taps dideliu iššūkiu ir rajono savivaldybei, ir visai kultūros bendruomenei. Juk tai – didžiulė atsakomybė.

2012-ieji yra labai palankūs įgyvendinti „kultūros sostinės“ projektus. Šiuo metu rekonstruojamas Anykščių kultūros centras, statoma nauja biblioteka. O 2012-aisiais  naujosios bibliotekos statyba artės prie pabaigos, dar tęsis Kultūros centro rekonstrukcija, bet jau bus sutvarkyta salė ir scena, atsivers paradinės durys. Atsivers Anykščiuose ir kitos erdvės. Bus sutvarkytas Šventosios upės kairysis krantas, po rekonstrukcijos pasikeis Dainuvos slėnis, atsiras apžvalgos aikštelė bažnyčioje, turėtų pradėti veikti Menų inkubatorius.

Pagrindinė projekto „Mano kultūros dienoraštis. Anykščiai“  rengėja rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė J. Bugailiškienė pažymėjo, kad projektas skirtas jaunimui. Į renginius Anykščiuose bus stengiamasi pritraukti ne tiktai vietinį jaunimą, bet ir jaunus žmones iš visos Aukštaitijos, Lietuvos ir net užsienio šalių. „Kultūros sostinės“ renginiai vyks realioje bei virtualioje erdvėse ir bus suskaidyti į keturias dalis: etninę, pilietinę, literatūrinę bei šiandienos kultūros ir meno aktualijas. Pasak J. Bugailiškienės, visos projekto dalys bus orientuotos į pagrindinius anykštėnų renginius: šventę „Bėk, bėk, žirgeli!“, vyksiančią birželio mėnesį, renginį prie Puntuko akmens liepos mėnesį, kai bus minimas lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlantą, tradicinę Miesto šventę, vyksiančią liepos mėnesį, ir rudenį vyksiančią Knygos šventę. Anykštėnų ir jų svečių laukia daug naujovių, netradicinių renginių, kūrybinių stovyklų, laboratorijų, kuriose galimybę pasireikšti turės kultūros žmonės, meno mylėtojai – tiek mėgėjai, tiek profesionalai, vietiniai ir atvykusieji. Pavyzdžiui, „Žirgelio“ šventės metu jaunimas organizuos šiuolaikinio meno kiemą „Menas – kitaip“, veiks tradicinių menų, tautinio kostiumo ir kitokios laboratorijos, kuriose su jaunimu bendraus profesionalūs menininkai. Miesto šventės metu Anykščiai turėtų tapti didele meno ir kūrybos galerija, kurioje jaunieji anykštėnai ir jų svečiai pristatys savo kūrybą netikėčiausiose erdvėse. Visus turėtų sudominti sutartinių festivalis, taip pat profesionalių atlikėjų ir Muzikos mokyklos bendras projektas „Džiazo opera“, jaunimo sukurtų trumpametražinių filmų festivalis „Kino garažas“, projektai su kitais miestais ir kiti netradiciniai renginiai.

Kaip pažymėjo Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotojas žurnalistas Tautvydas Kontrimavičius, nemažai prisidėjęs prie šio projekto rengimo,  visų būsimų renginių masiškumas bus neribojamas, atsiras erdvės įvairiapusiškai jaunimo veiklai, „Kultūros sostinės“ projektuose turės galimybę dalyvauti  ir Lietuvos  jaunimas, ir svečiai iš užsienio šalių. O pirmasis uždavinys Anykščių jaunimui – pasiūlyti idėjas „Kultūros sostinės“ emblemai-logotipui, talismanui ir šūkiui. Geriausius pasiūlymus įgyvendins profesionalūs menininkai.

Spaudos konferencijos dalyviai pabrėžė, kad prie projekto „Mano kultūros dienoraštis. Anykščiai“ įgyvendinimo kviečiami prisidėti visų kultūros įstaigų – Kultūros centro, Bibliotekos, Muziejaus, Sakralinio centro ir kitų darbuotojais. Tiktai sujungus bendras pastangas bus įmanoma pasiekti gerų rezultatų. Meras S. Obelevičius dar pabrėžė, kad projekto įgyvendinimo sėkmė labai priklauso ir nuo žiniasklaidos dėmesio, informacijos pateikimo visuomenei. „Anykščiai – kultūros sostinė“ turėtų tapti visų bendru reikalu“, – baigdamas spaudos konferenciją pabrėžė rajono meras.

   Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija