2011 m. vasario 9 d.
Nr. 11
(1891)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


Atmintis

Pagarba išeivijos rašytojai

Alės Rūtos 95-mečiui

Vytautas Bagdonas

Alė Rūta. 2002 m.

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Janina Stankevičienė parengė parodą „Alė Rūta, gyvenanti po angelų sparnais“, skirtą žymios išeivijos rašytojos Alės Rūtos (Elenos Nakaitės- Arbienės) 95-mečiui. Šios bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus redaktorė Nijolė Matusevičienė parodą perkėlė į internetinę erdvę. Tokiu būdu virtualią parodą apie populiarią, daugybės romanų, novelių ir apsakymų knygų autorę gali matyti visos šalies ir užsienio gyventojai. Parodoje išsamiai pasakojama apie Alės Rūtos gyvenimą, visuomeninę veiklą ir kūrybą, pateikiamas parašytų ir išleistų knygų sąrašas, galima pasiskaityti kitų rašytojų atsiliepimus apie ją.

Įdomi detalė: Rokiškio apskrities Kamajų parapijoje gimusi Elena Nakaitė vieną žiemą gyveno pas gimines  Svėdasų parapijos Kunigiškių kaime ir lankė Kunigiškių pradžios mokyklą. Tą pačią, kurioje po restauravimo jau daugiau kaip 20 metų veikia Anykščių rajono Svėdasų krašto muziejus. Tą gyvenimo faktą rašytoja Alė Rūta yra prisiminusi savo autobiografinėje poemoje, aprašė kai kuriuose kūriniuose. Kalifornijos valstijos Santa Monikos mieste (JAV) gyvenanti garbaus amžiaus rašytoja iki šiol susirašinėja su Svėdasų krašto muziejaus darbuotojais, yra padovanojusi nemažai savo knygų, nuotraukų. Neseniai muziejuje atminimo lentoje įamžinant garsių buvusių Kunigiškių pradžios mokyklos mokytojų ir mokinių atminimą, ten buvo įrašyta ir Alės Rūtos pavardė. Prieš keletą metų Kunigiškių muziejuje lankėsi Santa Monikoje kartu su motina gyvenanti jos dukra dailininkė Rasa Arbas.

Dailininkei buvusi mokykla- muziejus paliko malonius prisiminimus, jos iniciatyva keletą kartų muziejui buvo atsiųstos Alės Rūtos knygos.

Svėdasų krašto muziejui Alės Rūtos knygų ir rašytojos nuotraukų neseniai dovanojo ir Maironio lietuvių literatūros muziejus.

Pavasariop čia ketinama parengti knygų, fotografijų, laiškų ir spaudos publikacijų parodą, skirtą Alės Rūtos 95- mečiui. Tarp kitos medžiagos parodoje Kunigiškių muziejuje bus ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos darbuotojų parengtos virtualios parodos kopijos.

Vilnius – Svėdasai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija