2011 m. vasario 11 d.
Nr. 12
(1892)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vienuolystė Viešpaties paaukojimo šviesoje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI laimina vienuoles

Apaštalinis veikimas – gyvenimo įsipareigojimas

Dabartinė epocha dažnai vadinama „radikalaus pliuralizmo“ epocha, kurioje gyvenimo būdas ir pasirinkimas laikomas vienodai vertingu ir priimtinu. Tačiau tuo pat metu, kai dėl progresuojančios sekuliarizacijos iš viešosios erdvės vis labiau išstumiama religija, minėtos sąlygos skatina reliatyvizmą, vertybių devalvaciją, kalbėjo popiežius Benediktas XVI vasario 2 dieną, vadovaudamas Mišparams per Bažnyčioje minimą Pasaulinę Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną. Jis pažymėjo, kad tokiomis aplinkybėmis ypač reikia džiugaus ir nuoseklaus vienuolystės liudijimo ir dėmesio švietimo bei auklėjimo pastangoms.


Popiežius kviečia į „Viešpaties pjūtį“

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
laimina naująjį arkivyskupą
Savijų Honą Tai Fai

Kinijos arkivyskupas Vatikane

Popiežius Benediktas XVI vyskupais konsekravo penkis Vatikano darbuotojus: tris titulinius arkivyskupus, Romos Kurijos kongregacijų sekretorius, kurie užims antras pozicijas po jų vadovų kardinolų, ir du titulinius arkivyskupus, kurie eis Šventojo Sosto diplomatinių atstovų, apaštalinių nuncijų, tarnystę. Vasario 5 dieną Šv. Petro bazilikoje vykusiose šventinimo apeigose tarptautinė žiniasklaida ypatingą dėmesį skyrė konsekruotam naujajam Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretoriui, 60 metų saleziečiui arkivyskupui Savijui Honui Tai Fai, pirmajam Kinijos hierarchui, paskirtam į tokias aukštas pareigas Vatikane.


Sužydėjęs Evangelijos teisumas

Kun. Vytenis Vaškelis

Praėjusį sekmadienį pamaldose girdėjome, kad krikščionys pašaukti skleisti Kristaus šviesą. O ateinančią Viešpaties dieną švęsime kitų Jo tiesos spindulių nutvieksti. Jėzus mums prabils, kad yra atėjęs iki galo išaiškinti Pranašus bei įvykdyti Įstatymą, idant mes Jį pažintume bei priimtume kaip Dievo šlovės atšvaitą, palaikantį galingu savo žodžiu visatą, kuris savo krauju nuplovė mūsų nuodėmes ir po prisikėlimo iš numirusių atsisėdo dieviškos Didybės dešinėje (Žyd 1, 1–3).  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija