2011 m. vasario 11 d.
Nr. 12
(1892)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

„Kiekvieną skausmą paaukoti kaip gėlę“

Alvyra Grėbliūnienė

Birutė Žibūdaitė-Petkevičienė
Autorės nuotrauka

Su Birute Žibūdaite-Petkevičiene, gyvenančia Druskininkuose, kalbėjomės kun. Juozo Zdebskio 25-ųjų žūties metinių išvakarėse jos namuose.

Birutės Žibūdaitės gimtinė – Kuodžių kaimas, ant Maros upės kranto, Kapčiamiesčio apylinkėje, Lazdijų rajone. Jos tėvai  Stasys ir Julė Žibūdai buvo giliai tikintys. Motina Julė Rutkauskaitė-Žibūdienė – Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanų ryšininkė, rėmėja, slapyvardžiu Ramunė. 1951 metais vadas A. Ramanauskas-Vanagas jai įteikė pranešimą apie apdovanojimą Vyčio Kryžiaus ordinu.  Dokumentai buvo išsaugoti ir 1998 m. lapkričio 18 dieną prezidentas V. Adamkus jai šį ordiną įteikė.


Parapijos istorijos metraštininkas

Bronius VERTELKA

Velykių kaimo gyventojas
Stasys Aleliūnas

Sausio 13-ąją Velykių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje buvo pritvirtinta atminimo lenta čia dirbusiam kun. Boleslovui Beinoravičiui – daugiau nei prieš pusšimtį metų Lukiškių kalėjime nužudytas dvasininkas įamžintas vietos gyventojo Stasio Aleliūno rūpesčiu.

Neišblėso kunigo atmintis

Apie pusantrų metų Velykiuose dirbęs kun. B. Beinoravičius paliko neįtikėtinai šviesų atminimą parapijiečiams. Tuo metu jam buvo netoli 70 metų, jis mėgo bendrauti su žmonėmis, domėjosi kitų džiaugsmais ir rūpesčiais, būtinai užkalbindavo praeinantį. Paaugliui Stasiui Aleliūnui  visam gyvenimui įstrigo pamokslas apie tai, kaip vaikas, sulaužęs tėvų dovanotą žaislą, gailėjosi jo ir skaudžiai verkė. „Iš kur jis tai žino, juk ir aš, sudaužęs tėvo nupirktą molinę švilpynę, pasikūkčiodamas braukiau ašaras“, – iš nuostabos plėtėsi vaikinuko akys.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija