2011 m. vasario 18 d.
Nr. 13
(1893)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Atsistatydino Ukrainiečių Katalikų Bažnyčios vadovas

Mindaugas BUIKA

Ukrainiečių Rytų Katalikų (Unitų)
Bažnyčios didysis arkivyskupas
kardinolas Liubomyras Husaras MSU

Palinkėjimai įpėdiniui

Ukrainiečių Rytų Katalikų (Unitų) Bažnyčios didžiojo arkivyskupo (patriarcho) Liubomyro Husaro atsistatydinimas ženklina šios Bažnyčios, daugiau kaip keturis dešimtmečius galėjusios veikti tik sovietiniame pogrindyje („katakombų Bažnyčios“ padėtis), atsikūrimo laikotarpio pabaigą. Vasario 10 dieną Vatikane buvo pranešta, kad popiežius Benediktas XVI priėmė kardinolo L. Husaro MSU prašymą atleisti jį iš Kijevo ir Galicijos didžiojo vyskupo pareigų. Nors vienybėje su Roma esančių Rytų Bažnyčių vadovai paprastai valdo iki gyvenimo pabaigos, tačiau kardinolas L. Husaras, kuriam vasario 26 dieną sukanka 78 metai, nusprendė pasitraukti dėl sveikatos. Ganytojas yra beveik visai apakęs, todėl liturgines apeigas galėjo vesti tik iš atminties.


Meilės radikalumas

Kun. Vytenis Vaškelis

Anuomet Jėzus, prilyginęs save nužengusiai iš dangaus duonai, papiktino kai kuriuos savo mokinius ir jie murmėjo: „Kieti Jo žodžiai, kas gali jų klausytis (Jn 6, 60) ir juos vykdyti!“ Ir šiais kompiuterių laikais, kai gyvename laicistinėje visuomenėje, kurioje siekiama išstumti Dievą į žmonių gyvenimo paribį, išgirdę šio sekmadienio Evangeliją, raginančią mylėti priešus ir savo šventumu prilygti net Paties Dievo Tėvo tobulumui (Mt 5, 43–48), jei savyje stokojame Šventosios Dvasios vedimo, tikriausiai paskubom sakysime, kad šie paliepimai – ne mūsų nosiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija