2011 m. vasario 18 d.
Nr. 13
(1893)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno karo muziejus – Nepriklausomybės kovų lobynas

Vytauto Didžiojo karo
muziejaus Didžioji salė

Antradienį prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Vytauto Didžiojo karo muziejaus 90-mečio minėjime Kaune ir apžiūrėjo dvi naujas ekspozicijas, skirtas Lietuvos karybos istorijai ir lietuvių kovai už laisvę. Prezidentės teigimu, Karo muziejus yra Nepriklausomybės kovų lobynas ir patriotizmo užtaisas kiekvienam lietuviui. „Vasario 16-osios išvakarėse minėdami išskirtinę datą – Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrimo 90-ąsias metines – pagerbiame laikus, kai vyko Nepriklausomybės kovos. Tuomet kariuomenė, patriotiškai nusiteikę žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio atsiliepė į kreipimąsi ir patys nešė į muziejų daiktus, įprasminančius šventą kovą už laisvę. Visi šie simboliai liudija begalinę meilę Tėvynei ir tvirtą tikėjimą, kad pradėtas žygis į laisvę bus sėkmingas“, – sakė Prezidentė. Prezidentės teigimu, tęsiant muziejaus įkūrėjo ir vadovo generolo leitenanto Vlado Nagevičiaus idėjas ir priesaką siekti to, kas aukšta ir prakilnu, per devynis dešimtmečius sukauptos ekspozicijos atspindi lietuvių kovas už valstybę ir jos laisvę nuo senovės iki dabartinių laikų.

Jubiliejaus proga muziejaus darbuotojams Prezidentė palinkėjo neblėstančio įkvėpimo kaupiant ir puoselėjant Nepriklausomybės kovų lobyną, o Lietuvos žmonėms – visuomet atminti šventus mūsų istorijai įvykius ir semtis iš jų prasmės ir stiprybės.

Išsamiau apie Vytauto Didžiojo karo muziejaus 90-mečio minėjimą rašysime trečiadienio numeryje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija