2011 m. vasario 18 d.
Nr. 13
(1893)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Nenugalėtosios Lietuvos kunigas

Vytautas Visockas

Kun. Jonas Kastytis Matulionis SJ
Vytauto Visocko nuotrauka

Kaunas. Rotušės aikštė. Jėzuitų namai. Ilgas kelių aukštų pastatas, iš išorės gerokai aptriušęs. Kažkada čia buvo būsimųjų pedagogų bendrabutis. Beveik prieš penkiasdešimt metų čia esu sutikęs Naujuosius metus. Su grupele vilniečių liftu kylame į paskutinį aukštą, pas čia gyvenantį kunigą Joną Kastytį Matulionį SJ, švenčiantį 80-metį. Kun. J. K. Matulionis – vienas iš nenugalėtosios Lietuvos herojų, nors tokiu savęs jokiu būdu nelaiko. „Nesu vertas tokio jūsų dėmesio“, – iš netikėtumo susijaudinęs ne kartą sakė disidentas, buvęs „Kronikos“ platintojas, politinis kalinys. Prieš vykdamas į Kauną pavarčiau „Nenugalėtosios Lietuvos“ antrąjį tomą, kuriame jis minimas per 25 kartus – ir gynėjų, ir persekiotojų.


Svečiai iš Afrikos

Krikščionys bet kurioje pasaulio vietoje gali pasijusti kaip viena šeima

Kun. Hermanas Šulcas SDB ir jaunieji
ruandiečiai Karininkų ramovėje

Vasario 12 dieną vakaro pamaldose Kauno Arkikatedroje Bazilikoje  dalyvavo svečiai iš tolimosios Ruandos. Drauge su mons. Artūru Jagelavičiumi, prel. Vytautu Steponu Vaičiūnu OFS šv. Mišias koncelebravo misionierius kun. Hermanas Šulcas SDB iš Ruandos, o afrikietiškais ritmais Dievą garbino keli jaunieji ruandiečiai ir jų globėja iš kunigo įsteigtos jaunimo sodybos, kurioje globojami našlaičiai vaikai (be sodybos, dar įkurta ir amatų mokykla bei gimnazija).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija