2011 m. kovo 2 d.
Nr. 16
(1896)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Bijok abejingųjų...

Vytautas Visockas

Manęs jau nestebina kasdien įvairiausiais kanalais plūstanti savinieka, saviplaka. Vos tik įstojome į Europos Sąjungą, į NATO, iškart tapome patys sau mažyčiai, bejėgiai, apgailėtini. Tiesiog neliko valstybės – visai kaip 1940-aisiais. „Lietuvos senos nebėr! Lietuva – LTSR!“ – džiaugėsi Liudas Gira. O dabar, kai Lietuvos senos nebėr, žinoma, viskas kitaip. Tada už tiesos žodį trėmė, sodino, persekiojo... Dabar netremia, nesodina. Nepersekioja? Kaip čia pasakius... Ne taip, kaip anais laikais, bet darbo gali netekti arba negauti. Jeigu manai kitaip, negu teigia bumblauskai, putinaitės, adomėnai, vasiliauskaitės, liekiai, railos, vaicekauskienės, pavilionienės... Jie jau turi tiek galios, kad bandančius išsaugoti lietuvių tautos istoriją, kalbą, kultūrą, nebijo laikyti nevykėliais, atsilikėliais. Arba visai nekreipia į juos dėmesio. Kalbėkite, piktinkitės dėl lietuvių kalbos išdavysčių - visi pagrindiniai svertai jau mūsų rankose. Šuo loja, o karavanas eina toliau link valstybės be tautybės, link dvigubos pilietybės – savo valia eina susinaikinti, ištirpti didžiųjų tautų ir rasių vandenyne ...


Jeigu nesipriešini, tai tarnauji

Aleksandras JAKUBONIS

Mokyklose padaužos skriaudžia silpnus, nedrąsius vaikus. Mokytojai sako – mokyklose viskas o’key (labai gerai)! Eilinius piliečius skriaudžia paperkami valdininkai. Valdžios vyrai sako, kad korupcijos Lietuvoje nėra ar beveik nėra. Kai kurie dešiniųjų veikėjai, kurių mąstysena sustingo ties 1990 metais, šį dalyką vertina vienpusiškai: Lietuvos administracija dirba blogai todėl, kad joje knibžda priešiškų valstybei agentų. Ginčytis dėl to tikrai neverta, nes ir mano nuomone, valstybės žvalgybos ir kontržvalgybos įstaigos tebėra panašios į fasadines įstaigas ir bent jau aš nematau ženklų, kad jos ką nors rimtesnio veiktų Lietuvos saugumo labui. Bet yra vienas svarbus veiksnys, padarantis valstybei didesnės žalos už priešų intrigas – tai nežabojamas jos piliečių godumas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija