2011 m. kovo 2 d.
Nr. 16
(1896)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Įvaizdis ar rezultatas

Gintaras Visockas

Sovietinės vokietės prisiminimai

Buvusios sovietų žvalgės Rutos Verner prisiminimų knygos „Sonios raportas“, išleistos 1981 metais tuomet populiarioje serijoje „Drąsiųjų keliai“, neketinau skaityti atidžiai – ruošiausi tik perversti, paskaitinėdamas įdomiausias vietas. Tačiau netikėtai knyga, pasakojanti, kaip Antrojo pasaulinio karo išvakarėse sovietiniai žvalgai dirbo Kinijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Šveicarijoje,  „užkabino“. Knyga  atidžiai perskaičiau visą. Be abejo, memuarai surašyti būtent taip, kaip ir priklauso vokietei, visą laiką šventai tikėjusiai socializmo, komunizmo idėjomis bei visą savo brandų gyvenimą garbinusiai Sovietų Sąjungą. Todėl tose vietose, kur dedamas pliuso ženklas, dažniausiai reikia omenyje turėti minusą, ir atvirkščiai. Tačiau šiuose prisiminimuose esama momentų, kurie leidžia susidaryti nuomonę apie sovietinių žvalgų darbo specifiką. Be abejo, skaitant tokią literatūrą visada kyla klausimas, kiek galima pasitikėti skelbiamais faktais.


Tai ne demokratija

(…) kad visokie karjeristai, valstybės turto eikvotojai ir vagys neuzurpuotų Tėvynės vairo į savo niekšingas rankas. Lietuva turi pakliūti į tokių rankas, kurie Tėvynę myli, jai aukojasi.

Kun. Justinas LELEŠIUS, Dienoraštis

Žmonijos istorijoje, deja, kartojasi vis tie patys reiškiniai. Lietuva po sovietinės imperijos žlugimo išgyvena tam tikrus viduramžius. Ankstesnių viduramžių pradžioje, po Romos imperijos žlugimo, susidarė privilegijuota didikų – bajorų – klasė. Tai žino visi, kurie nepamiršo, kas rašoma mokykliniuose vadovėliuose. Dabartiniai Lietuvos viduramžiai būdingi tuo, kad susiformavo naujas pseudofeodalų ir tariamųjų bajorų sluoksnis, užsitikrinęs sau privilegijas ir teisinę neliečiamybę. Prieš teismus šie feodalai neatsako – nenuteisiami jokiomis realiomis bausmėmis. Būdinga, kad ši „bajorija“ susidarė tik iš tokių asmenų, kuriuos normalioj valstybėj būtų galima apkaltinti: branduolys – buvę sovietinių pavergėjų kolaborantai, prie jų gausiai šliejasi visi, kurie yra ką nors „nuveikę“, tai yra įkišę pirštus į valstybės iždą ir t. t. Buvusios kompartijos bilietas, bendravimas su sovietiniu saugumu ir teistumai už stambius nusikaltimus – tai tarsi dabartiniai „bajorystės“ liudijimai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija