2011 m. kovo 4 d.
Nr. 17
(1897)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kunigas Feliksas Ereminas ir Rachelė Regina Rozenbergaitė-Šteimanienė

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Daujėnų klebonas kun. Feliksas
Ereminas. 1948 m. rugpjūčio 15 d.

„XXI amžiuje“ (2010 rugsėjo 24. Nr. 70) paskelbtas 159 Lietuvos dvasininkų, karo metu nuo vokiečių gelbėjusių žydus, sąrašas. Sąrašas paskelbtas abėcėlės tvarka. 29 numeriu įrašyta: „Ereminas Feliksas, kunigas. Panevėžio aps. Subačius. Slėpė Reginą Rozenbergaitę“.

Daujėnų kleboną kun. Feliksą Ereminą (1890 01 07–1915 05 16–1962 10 27), gelbėjusį žydus kartu su kitais Lietuvos kunigais, savo straipsnyje „Atlikę pareigą artimui“ mini šviesaus atminimo Petras Katinas.


Nepamirštamas kunigas

2010 m. vasario 16-ąją Varėnos žmones sukrėtė netikėta ir skaudi žinia apie klebono kun. Valentino Virvičiaus mirtį. Vasario 18-ąją jį laidojome Rieškutėnuose. Prie manęs priėjusi moteris paprašė padėti ir jos atneštas dirbtines alyvų šakeles. Ji žadėjo pavasarį pati atnešti žydinčių alyvų žiedų, nes negali užmiršti, kaip mažasis Valentinas jai ir kitiems vaikams laikydavo „mišias“, įsilipęs į didelį žydintį alyvų krūmą...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija