2011 m. kovo 4 d.
Nr. 17
(1897)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šv. Mišios ligoniams

Džiuljeta Kulvietienė

LSMU akademinės sielovados
darbuotojai ir Medicinos akademijos
studentai lankė ligonius bei dovanojo
iš popieriaus išlankstytas gerves

Pasaulinės ligonių dienos proga Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias už pacientus, juos gydančius medikus ir visą ligonius aptarnaujantį personalą aukojo Kauno klinikų kapelionas kun. J. Andrius Alminas. Jis perskaitė popiežiaus Benedikto XVI žinią, skirtą Pasaulinei ligonių dienai, kurioje rašoma: „Mokėkite ligonio veide visada įžvelgti veidų Veidą – Kristaus veidą.“


LSMU svečiavosi „Marijos radijuje“

Džiuljeta Kulvietienė

Nuvilnijus LSMU rektoriaus inauguracijos savaitės renginiams, jų atgarsiai palietė ne tik akademinę, bet ir plačiąją visuomenę. Ta proga „Marijos radijas“ pokalbiui pakvietė universiteto atstovus. Laidoje „Akademija“ mintimis dalijosi bei į klausimus atsakė LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. Henrikas Žilinskas, LSMU kapelionas kun. Artūras Kazlauskas, LSMU MA Slaugos fakulteto dėstytoja Jovita Demskytė, LSMU sielovados koordinatorė Svetlana Adler-Mikulėnienė, studentai Akvilina Krasauskaitė (MA) ir Tadas Juknius (VA).


Ar visa gera dariau, ką šiandien daryti galėjau?..

Kun. Robertas Grigas

Kun. Juozo Zdebskio portretas
Eugenijos SIDARAVIČIŪTĖS nuotrauka

Krikščionybė supranta žmogų kaip Dievo paveikslą, ikoną: šios būsenos atkūrimas – mūsų egzistencijos tikslas. Mūsų žmogiškoji „medžiaga“, iš kurios tasai taurus atvaizdas turi būti kuriamas, deja, yra sužeista, deformuota. Įtampa tarp idealiojo pašaukimo, kuriam esame skirti, ir dabartinės žmogaus tikrovės sukelia prieštaras ir kančią, pažįstamas kiekvienam žemės keleiviui. Kaip galime spręsti iš artimųjų liudijimų, išlikusių dienoraščių, užrašų, visa tai išgyveno ir kunigas Juozas, kurio žūties 25-ąsias metines šiandien minime, ir daugelis tų, kuriems jis padėjo vidinėse kovose, su kuriais bendravo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija