2011 m. kovo 4 d.
Nr. 17
(1897)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šv. Mišios ligoniams

Džiuljeta Kulvietienė

LSMU akademinės sielovados
darbuotojai ir Medicinos akademijos
studentai lankė ligonius bei dovanojo
iš popieriaus išlankstytas gerves

Pasaulinės ligonių dienos proga Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias už pacientus, juos gydančius medikus ir visą ligonius aptarnaujantį personalą aukojo Kauno klinikų kapelionas kun. J. Andrius Alminas. Jis perskaitė popiežiaus Benedikto XVI žinią, skirtą Pasaulinei ligonių dienai, kurioje rašoma: „Mokėkite ligonio veide visada įžvelgti veidų Veidą – Kristaus veidą.“

Pasaulinės ligonių dienos tikslas yra priminti sveikatos sąvoką plačiąja prasme – žmogaus darna su savimi ir jį supančiu pasauliu.

Popiežius Jonas Paulius II rašė, kad patyręs ligą ėmė aiškiau suprasti jos vertę. Ligos patalas dažnai priverčia mąstyti apie gyvenimo prasmę, nes ligos paliestas žmogus tampa jautresnis. Jonas Paulius II gėrėjosi medicinos darbuotojais, savanoriškai pasiaukojusiais kilniam darbui: „Mane stebina tyliai dirbantys, padedantys kenčiantiems.“ Jono Pauliaus II teigimu, sveikatos apsaugos darbuotojai turi kovoti prieš mirties civilizaciją ir skleisti gyvybės kultūrą. Jonas Paulius II ragino pagal išgales padėti sergantiesiems, nes jie labiausiai verti dėmesio ir gailesčio.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ nariai ir LSMU akademinės sielovados darbuotojai pakvietė būsimus medikus aplankyti ligonius, pabūti su jais, pasikalbėti ir padovanoti po simbolinę dovanėlę: iš popieriaus išlankstytą gervę su užrašu: „Kad ir ką galvoji apie save, Dievo akyse tavo vertė aukščiausia“. Po popierinę gervę gavo ir dalyvavusieji šv. Mišiose Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje. Šv. Mišiose grojo bei giedojo moksleivės sesutės Samanta ir Karolina Barauskaitės.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija