2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Jauskime atsakomybę už šalį ir tikėjimą

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje

Šiomis dienomis Lietuvoje prasidėjo visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Tai labai svarbus įvykis visai mūsų šaliai, pasikartojantis kas dešimt metų.

Surašymo tikslas – surinkti kiek galima tikslesnius duomenis apie gyventojus: jų skaičių, demografines, etnokultūrines charakteristikas, socialinę sudėtį, gyvenimo sąlygas. Neabejojama, kad surašymo rezultatai pasitarnaus mums visiems ir leis tiksliai išanalizuoti per dešimtmetį nuo 2001 metų surašymo šalyje įvykusius pokyčius, emigracijos mastą, įvertinti esamą padėtį, tiksliau parengti gyventojų skaičiaus prognozes. Kadangi surašymai vyks visose Europos Sąjungos šalyse, rezultatus bus galima palyginti ir su kitų valstybių surašymų duomenimis.

Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas paskelbė, kad visuotinis gyventojų ir būstų surašymas Lietuvoje vyks dviem etapais: kovo 1–14 dienomis gyventojai galės patys susirašyti elektroniniu būdu. Šiuo būdu nesusirašiusius gyventojus nuo balandžio 5 iki gegužės 9 dienos lankys surašinėtojai. Jie bus atpažįstami iš specialių darbo pažymėjimų ir surašymo portfelių.

Šio surašymo sėkmė labai priklauso nuo to, kaip Lietuvos žmonės supras jo svarbą bei savo pareigą dalyvauti gyventojų surašyme.

Tikintieji visuomet yra kviečiami ir raginami būti aktyvia visuomenės dalimi, sąmoningai ir atsakingai prisidėti prie bendrojo tautos gėrio bei viltingai ir darbščiai siekti visų piliečių gerovės. Ir tai priklauso nuo mūsų visų aktyvios pilietinės veiklos bei pastangų.

Šių metų visuotiniame gyventojų ir būsto surašyme įtrauktas ir klausimas apie išpažįstamą tikėjimą, todėl tai drauge yra labai tinkama proga paliudyti savo priklausomybę tiek Tautai, tiek Valstybei, tiek Bažnyčiai.

Lietuvos vyskupų vardu kviečiame ir raginame visus tikinčiuosius supratingai žvelgti į savo pilietinę pareigą, aktyviai dalyvauti surašyme, pasinaudoti elektroninio surašymo galimybe, neatsisakyti susitikti su surašinėtojais, sąžiningai atsakyti į klausimus ir aiškiai paliudyti, kad priklausote Romos katalikų Bažnyčiai. Turime suprasti ir įsisąmoninti, kad tikėjimas netrukdo atlikti pilietines pareigas, bet padeda jas kuo sąžiningiau vykdyti bei prisidėti prie krikščioniškų vertybių puoselėjimo visos tautos gerovei ir labui.

Raginame parapijų klebonus, rektorius ir administratorius kuo aktyviau priminti tikintiesiems apie vykstantį gyventojų ir būsto surašymą, paskelbiant šią informaciją pamaldų metu. Kviečiame aktyviai bendradarbiauti su paskirtaisiais jūsų vietovės surašinėtojais, jei reikia, prie bažnyčių iškabinti Statistikos departamento pateiktą surašinėtojų atpažinimo atributiką. Tai užtikrins ir pasitarnaus didesniam tarpusavio pasitikėjimui ir garantuos saugesnį bei efektyvesnį surašymo vykdymą.

Tikimės, jog nuoširdus Lietuvos katalikų dalyvavimas, dvasininkų pagalba visuotiniame gyventojų surašyme paliudys, kad visi jaučiame atsakomybę už šalį ir savo tikėjimą.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija