2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Krikščioniškos politikos liudijimas ir kankinystė

Mindaugas BUIKA

Šabasas Bhačis guodžia
persekiojamų krikščionių vaikus

Mažumų diskriminavimas Pakistane

Nors pastaruoju metu tarptautinė žiniasklaida skiria didesnį dėmesį įvykiams arabų šalyse, tačiau neseniai įvykęs žiaurus susidorojimas su Pakistano religinių mažumų ministru Šabasu Bhačiu patvirtino, kad tikėjimo laisvės problemų srityje būtent ši Pietų Azijos šalis kelia didžiausią susirūpinimą. Pasikėsinimas į 42 metų ministrą, kuris priklausė nedidelei vietinei katalikų bendruomenei ir buvo vienintelis krikščionis Pakistano vyriausybėje, rūpinęsis mažumų teisių gynimu, įvyko kovo 2 dieną. Kulkomis Š. Bhačio automobilį ir kūną suvarpiusi gauja nusikaltimo vietoje paliko lapelį, kad už nužudymą atsakomybę prisiima žinoma radikali islamistinė grupė „Tehrik-e-Taliban Pakistan“, kuri taip nubaudė politiką, nes jis siekė, kad būtų atšauktas kontroversinis įstatymas prieš piktžodžiavimą.


 Dievo meilėje nėra šešėlių

Kun. Vytenis Vaškelis

Gilindamiesi į daugeliui žinomą Jėzaus gundymo pasakojimą patiriame nuostabą. Tas, kuris vienu kvėptelėjimu galėjo visiems laikams nuo Žemės paviršiaus nupūsti savo maištinguosius priešininkus demonus, – tai bent netikėtumas – bendrauja su piktąja dvasia (iš pirmo žvilgsnio) tarsi su sau lygiu asmeniu. Dar daugiau. Jis leidžiasi jos nešamas, pastatomas ant Jeruzalės šventyklos šelmens ir gundomas: „Jei Tu Dievo Sūnus, pulk žemyn (...),  parpuolęs pagarbink mane“ (Mt 4, 5–9). Turbūt pirmą kartą visos kūrinijos egzistencijos istorijoje Visagalis Viešpats iš savo kūrinio gavo neturintį precedento įsakymą: „Dieve, tučtuojau man įrodyk, kad tikrai esi Dievas ir pajėgi įvykdyti tai, ką Tau liepiu!“  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija