2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dešimtmetį eteryje skamba kvailiausi atsakymai

Pernai Lietuvos nacionalinės televizijos laida „Klausimėlis“ paminėjo dešimtmetį. Tuo labai didžiuojasi šios laidos kūrėjai ir ypač vedėjas žurnalistas Juras Jankevičius. Kiekvieną savaitę televizorių ekranuose žiūrovai gali pamatyti vis naują „Klausimėlio“ laidą su visais klausimais, atsakymais, specialistų, detaliai paaiškinančių klausimo esmę, komentarais. Atrodytų, tokios pažintinės, praplečiančios žiūrovų akiratį laidos mums labai reikia. Tikriausiai dėl to ir buvo sukurta speciali internetinė svetainė www.klausimėlis.lt. Šioje svetainėje  galima sužinoti daug įdomaus apie TV laidą, perskaityti laidos vedėjo J. Jankevičiaus pateiktus ir praeivių atsakytus klausimus.

Beje, minėtos interneto svetainės pavadinimas yra lietuviškas, kas pas mus informacinėse technologijose yra beveik visiškai naujas dalykas. TV laidos „Klausimėlis“ kūrėjai, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, valstybinės lietuvių kalbos komisija ir interneto svetainė www.lietuviškai.lt prieš kurį laiką paskelbė akciją „Interneto lietuvinimo vajus“, kurios tikslas buvo informacinėse technologijose pradėti vartoti lietuviškus rašmenis.

Tačiau „Klausimėlio“ rengėjai nusipelno ir kritikos žodžių. Juk žiūrint šią laidą susidaro įspūdis, kad visi lietuviai yra visiški nemokšos, kvailiai, neturintys supratimo apie gimtojo krašto istoriją, žymius žmones, tarptautinius įvykius ir t. t. Kiekvieną savaitę per TV parodomi dešimtys piliečių, vograujančių visokias nesąmones, tačiau niekuomet neparodomi visi tie žmonės, kurie atsako teisingai. Todėl ir susidaro įspūdis, kad visi Ariogaloje, Utenoje, Molėtuose, Kuliuose, Plungėje, Anykščiuose, Mosėdyje, Subačiuje, Duokiškyje, Palangoje, Mosėdyje, Alantoje, Šiauliuose, Ukmergėje ir kitose vietovėse kalbinami žmonės nieko nežino ir neišmano. Iš tiesų net gėda tokias laidas žiūrėti ir klausyti tiesiog anekdotiškų atsakymų. Į klausimą apie Antaną Smetoną, atsakė, kad jis buvo Rusijos prezidentas, Lietuvos karalius, kad sukūrė karo laivyną, panaikino baudžiavą Lietuvoje, pagarsėjo 1863 metų sukilimo organizavimu... Atsakydami į klausimą apie Vytautą Didįjį piliečiai postringavo, kad jis... paskelbė I Konstituciją, atrado Lietuvos Trispalvę, Latvijoje įvedė demokratiją, atvežė arklius į Lietuvą, užkariavo Vokietiją Saulės mūšyje. Garsaus būta ir Vinco Kudirkos. Pasirodo, jis buvo revoliucionierius ir kovojo su Smetonos diktatūra, įsteigė Blaivybės draugiją, parašė lietuvišką tarybinę enciklopediją, „Hamletą“, nupiešė Lietuvos herbą, statė bažnyčias, pastatė geležinkelio tiltą ir t. t.

Graudu, skaudu ir liūdna, kad visokias kvailystes kalba mokyklinio amžiaus jaunuoliai, kurie apie klausiamus dalykus tikrai turėjo mokytis. Keista, kad paprasčiausių dalykų nežino ne kokie nors apšepę girtuoklėliai, prie šiukšlių konteinerių besiknaisiojantys benamiai, bet inteligentiškos išvaizdos, iš pirmo žvilgsnio atrodantys apsiskaitę, išsilavinę vyrai ir moterys. Žodžiu, klausinėjama daugelio žmonių ir iš visų lūpų pilasi visokios nesąmonės. Laidos rengėjai netgi pateikia pačių kvailiausių, neįtikinamiausių atsakymų „top“ dešimtuką. Pasižiūrėjus tokių laidų ir peršasi nuomonė, kad visi lietuviai yra tokie – nieko nežino, neišmano, niekuo nesidomi, yra tikra mažaraščių, tamsuolių tauta. Visai kitaip būtų, jeigu „Klausimėlio“ laidoje būtų pateikiami ir nesąmoningi postringavimai, ir teisingi atsakymai. Tokie „pliusai“ ir „minusai“ nepakenktų laidos populiarumui, bet reabilituotų atsakinėjančius žmones. Dabar gi, atrodo, kad visi lietuviai yra tokie, kokie kas savaitę vis pasirodo TV ekrane per „Klausimėlį“.

Neatsitiktinai šios laidos rengėjus pasiekia visuomenės samprotavimai, esą atsakinėjantiems visokias nesąmones žmonėms... mokami pinigai, tiesiog surežisuojama, kad honorarą gausiantis praeivis pakalbėtų prieš televizijos kamerą į mikrofoną taip, kaip reikia „Klausimėlio“ komandai. Laidos rengėjai šią informaciją paneigė: esą niekas pinigų už atsakymus nemoka, niekas nieko nerežisuoja, o laidoje parodoma tai, kokias savo žinias pademonstravo patys miestų ir miestelių gatvėse sutikti praeiviai.

„Klausimėlis“ rodomas kas savaitę. Savaičių metuose – per penkiasdešimt. Nesunku suskaičiuoti, kiek savaičių būta per dešimtmetį ir kiek tų laidų pasiekė žiūrovus. Lietuvos nacionalinę televiziją tiesiogiai ar per internetą gali matyti ir užsienio šalių žiūrovai. Taigi „Klausimėlis“ per tą dešimtmetį parodė tūkstančius „protuolių“ ir daugybę kartų sumenkino Lietuvos įvaizdį, paniekino tuos tautos šviesuolius, kurie atsakinėjo visiškai teisingai, bet jų atsakymų televizijos žiūrovams tyčia niekas neparodė. Nes šios laidos kūrybinė grupė yra tendencingai nusiteikusi ir visokias nesąmones pateikia TV žiūrovui kaip vertybę...

Didžiuojantis, kad „Klausimėlis“ gyvuoja jau visą dešimtmetį, niekas nesiryžta keisti laidos tematikos, scenarijaus, kūrybinio kolektyvo, laidos filmavimo organizacinių dalykų, nesiryžta nurodyti laidos rengėjų tendencingumo, klaidų, neobjektyvumo, todėl žiūrovams belieka šią laidą tiesiog ignoruoti. Geriausia to „Klausimėlio“ nežiūrėti, o pamačius savo mieste ar miestelyje „Klausimėlio“ komandą, su vedėju ar kitais laidos kūrėjais net nebendrauti. Tie, kurie nesijaučia „stiprūs“ politikos, istorijos, literatūros ir kitose srityse, turėtų net neimti į rankas mikrofono, nesileisti į jokias kalbas ir nebandyti kažką aiškinti. Patartume nebendrauti su šios laidos rengėjais ir tiems, kurie žino atsakymus, gali drąsiai bendrauti ir atsakinėti į bet kokius klausimus. Teisingų atsakymų „Klausimėlio“ laidai juk nereikia – niekas tokių atsakymų visuomenei neparodys....

Vytautas Bagdonas

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija