2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Medininkų byla: istorinės tiesos paieškos ar specialiųjų tarnybų priedangos operacija?

Gintaras Visockas

Buvęs Rygos OMON milicininkas
Konstantinas Michailovas-Nikulinas,
iki šiol kalinamas Lukiškių
tardymo izoliatoriuje
Autoriaus nuotrauka

Šių metų liepos pabaigoje jau dvidešimtąjį kartą minėsime tragišką Medininkų posto pareigūnų nužudymo sukaktį. Žvelgiant iš šalies, Lietuvos oficialiosios struktūros lyg ir turi kuo didžiuotis – mūsų darbštieji Generalinės prokuratūros atstovai išaiškino bent vieną įtariamąjį, o Vilniaus apygardos teismas šią itin sudėtingą ir painią bylą jau baigia nagrinėti – skaito paskutiniuosius bylos tomus. Žodžiu, rezonansinė Medininkų byla greičiausiai bus išnagrinėta laiku, ir mūsų prokurorai bei teisėjai neabejotinai sulauks bent jau žodinių valstybės vadovų padėkų, pagyrimų, o gal net – paaukštinimų bei piniginių premijų.


Lietuviškoji Temidė į kalėjimą pasodino antstolę

Gintaras Visockas

Antstolė Janina Gančierienė
buvo nuteista realia laisvės
atėmimo bausme už veikas,
dėl kurių kiti antstoliai
buvo išteisinti
Autoriaus nuotrauka

Laikraštis „XXI amžius“ jau yra paskelbęs šūsnį išsamių publikacijų, kuriose analizuojami keisti Lietuvos teisėsaugos sprendimai persekiojant, pavyzdžiui, buvusį disidentą Algirdą Petrusevičių, savanorį Mykolą Dūdonį, teisiant Lietuvoje gyvenusius čečėnus Chadižat ir Maliką Gatajevus, terorizmu kaltinamą Eglę Kusaitę ar buvusį Rygos omonininką Konstantiną Michailovą-Nikuliną.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija