2011 m. kovo 16 d.
Nr. 20
(1900)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Seime paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11-osios minėjimo dalyviai
Nepriklausomybės aikštėje
Jono ČESNAVIČIAUS nuotraukos

Iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimas Seime

Kovo 11 dieną Seime įvyko iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Renginio metu sveikinimo kalbas pasakė Seimo pirmininkė Irena Degutienė, vyskupas Arūnas Poniškaitis, Nepriklausomybės akto signatarai, Seimo nariai Saulius Pečeliūnas ir Kęstutis Glaveckas, Seimo narys, opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius, Lietuvos Laisvės lygos vadovas, disidentas Antanas Terleckas, Sąjūdžio Seimo narys Bernardas Gytis Padegimas, nacionalinės viktorinos „Laisvės liepsna“ laureatė, Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos mokinė Gabrielė Bubokaitė.

Iškilmingame minėjime dalyvavo premjeras Andrius Kubilius ir kiti Vyriausybės nariai, prezidentas Valdas Adamkus, Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, pirmasis atkurtos Nepriklausomos valstybės vadovas, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatai, Nepriklausomybės akto signatarai, atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos pirmosios Vyriausybės nariai, Konstitucinio Teismo pirmininkas ir teisėjai, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkai, Europos Parlamento nariai, Lietuvos tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų vadovai, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvoje vadovai, Seimui atskaitingų valstybės institucijų vadovai, Lietuvos universitetų ir akademijų rektoriai, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės Sąjūdžio tarybos nariai, Sausio 13-osios organizacijų ir tautinių bendrijų atstovai, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno, mokslo premijų laureatai, kovotojai už laisvę ir jų artimieji, kiti svečiai.

Seimo pirmininkė I. Degutienė, sveikindama su Lietuvos Nepriklausomybės diena, kvietė prisiminti visus, prisidėjusius prie Nepriklausomybės atstatymo. „Prisiminkime per tą laiką į amžinybę išėjusius Kovo 11-osios akto signatarus, prisiminkime visus Lietuvą gynusius ir kūrusius žmones, kurių jau nebėra, tačiau kurių vardai ir darbai šiandien iškyla atmintyje“, – iškilmingame minėjime kalbėjo Seimo vadovė. „Dvidešimt vieneri laisvės metai – atrodytų pakankamas laikas atsikratyti sovietinio palikimo, išmesti jį iš minčių ir darbų, tapti iš tikrųjų laisviems. Juk ir per tuos metus būta daug žavių ir šviesių dalykų – pradedant svetimos kariuomenės išvedimu, mūsų realiu grįžimu į Europą ir baigiant nuostabiais meno kūriniais ar istorinėmis sportininkų pergalėmis. Visa tai yra, visa tai mus palaiko ir stiprina“, – kalbėjo I. Degutienė.

Tačiau pasak jos, to negana, Lietuvai būtina susigrąžinti Kovo 11-osios dvasią, jai būtina susitelkti, ji turi tapti vieningesnė, labiau pasitikinti, žmogiškai šiltesnė ir teisingesnė.

Seimo narys, opozicijos lyderis A. Butkevičius tikino, kad valstybėje svarbiausia turi būti žmogus. „Tačiau kol kas mūsų šalyje mažiausiai dvi Lietuvos: viena – turtinga, įtakinga, spindinti madingų žurnalų viršeliuose, kita – pilka, abejinga, skurstanti, išsivaikščiojanti ir niekam nereikalinga. Tos Lietuvos gyvena greta, tačiau tarp jų – milžiniškas atstumas. Vienas iš atsakingos, socialiai orientuotos politikos uždavinių yra tą atskirtį maksimaliai sumažinti. Atskirtį mažinti būtina ne tik dėl socialinės politikos argumentų. Atsiskyrę, išsidaliję, išsivaikščioję, nesusivieniję tikrai neišgyvensime. Neišliksime kaip tauta ir kaip valstybė“, – primindamas valstybės uždavinius kalbėjo Seimo narys.

Kaip iškilmingame minėjime tvirtino Nepriklausomybės akto signataras, Seimo narys K. Glaveckas, kiekvienas savo gyvenimo kelyje ieškodami laimės suprasime, kad žmogaus laimė yra ne materialūs daiktai ir malonumai, o būsena, kai jautiesi saugus ir užtikrintas savo ir savo vaikų ateitimi, kai turi petį, į kurį visada gali atsiremti ir kai Tavo sąžinė yra rami. „Mūsų valstybei – dar tik 21-eri ir mums dar viskas priešaky. Tikiuosi, kad mūsų jaunoji karta, tik iš vadovėlių galinti sužinoti, su kokia santvarka jai neteko susidurti, pajėgs sukurti tokią valstybę, kurioje bus gera gyventi visiems, kurioje nepaisant saulės stokos bus daugiau šypsenų žmonių veiduose ir į kurią didžiuodamiesi sugrįš kažkada ją palikę piliečiai“, – sakė K. Glaveckas.

Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos mokinė Gabrielė Bubokaitė padėkojo Nepriklausomybės akto signatarams, laisvės gynėjams ir visiems tiems žmonėms, kurie vedė Lietuvą pirmyn. „Grožiuosi modernėjančia, tačiau senolių papročių ir tradicijų nepamirštančia Lietuva. Aš mokausi ir tobulėju, kad ateityje galėčiau prisidėti prie tėvynės gerovės“, – tvirtino G. Bubokaitė.

Iškilmingame Seimo posėdyje pasisakiusio vyskupo Artūro Poniškaičio, Lietuvos laisvės lygos vadovo Antano Terlecko ir Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos mokinės  G. Bubokaitės kalbas spausdinsime penktadienio  numeryje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija