2011 m. kovo 16 d.
Nr. 20
(1900)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Žydų tauta nėra kalta dėl Jėzaus mirties

Mindaugas BUIKA

Pristatoma popiežiaus Benedikto XVI
knygos „Jėzus iš Nazareto“ antroji dalis

Naujosios knygos pripažinimas

Popiežiaus Benedikto XVI knygos „Jėzus iš Nazareto“ antroji dalis – „Nuo įžengimo į Jeruzalę iki prisikėlimo“, kurioje kalbama apie Išganytojo darbus ir kančią Didžiąją savaitę, vėl susilaukė didžiulio susidomėjimo. Ir ne tik tarp Katalikų Bažnyčios narių, bet ir tarpreliginio žydų ir katalikų dialogo bei netgi politinėje plotmėje. Štai dar prieš kovo 10 dieną Vatikane vykusį veikalo pristatymą – išsamiau apie tai bus rašoma kitame „XXI amžiaus“ numeryje – Izraelio ambasada prie Šventojo Sosto paskelbė pareiškimą, kuriame nuoširdžiai pasveikino, kad naujoje knygoje buvo aiškiai pabrėžta, jog žydų tauta nėra atsakinga už Jėzaus mirtį. Ambasada primena, kad toks žydų reabilitavimas patvirtina Vatikano II Susirinkimo mokymą, kurio 1965 metų deklaracijoje „Nostra Aetate“ teigiama, kad „nors žydų vyresnieji su savo pasekėjais reikalavo Kristaus mirties, vis dėlto tai, kas įvyko Jo kančios metu, negali būti priskiriama nei visiems be išimties tada gyvenusiems, nei mūsų dienų žydams“.


Aptarti katalikų ir žydų dialogo rezultatai ir perspektyvos

Mindaugas BUIKA

Pavyko įveikti nepasitikėjimą

Vasario 27 – kovo 2 dienomis Paryžiuje tarptautinis katalikų ir žydų ryšių komitetas savo 21-ajame susitikime aptarė abiejų religijų dialogą, besitęsiantį daugiau kaip keturiasdešimt metų, ir naujas perspektyvas bei iššūkius jo plėtrai. Šios struktūros, kurioje bendradarbiauja Šventojo Sosto religinių santykių su žydais komisija ir iš įvairių pasaulio žydų organizacijų sudarytas Tarptautinis žydų komitetas, baigiamojoje susitikimo deklaracijoje pažymima, kad 1970 metais įkurto Tarptautinio ryšių komiteto darbų sėkmę nulėmė Vatikano II Susirinkimo dekretas „Nostra Aetate“, radikaliai atnaujinęs Katalikų Bažnyčios santykius su nekrikščionių religijomis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija