2011 m. kovo 16 d.
Nr. 20
(1900)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Interpeliacija energetikos ministrui nepavyko

Kovo 10-ąją Seimo narys Valentinas Mazuronis, atstovaujantis 70-čiai Seimo narių, pateikė interpeliaciją energetikos ministrui Arvydui Sekmokui. Kaip žinoma, sesijos metu ne mažesnė kaip 1/5 Seimo narių grupė gali pateikti interpeliaciją Ministrui Pirmininkui ar ministrui, reikalaudama paaiškinti šių pareigūnų priimtų sprendimų motyvus.  Parlamentarai, vadovaudamiesi Konstitucijos 61 straipsniu ir Seimo statuto 219 straipsnio pirmąja dalimi, teikdami interpeliaciją energetikos ministrui pareikalavo atsakyti į 25 klausimus, susijusius su naująja Visagino atomine elektrine, gyventojams arba sodų bendrijoms priklausančiais elektros tinklais, elektros energijos tiekėjų pelno reguliavimu, dujų saugyklos statyba, Dujų direktyvos įgyvendinimo būdu, elektros energijos tiekimo birža, Energetikos ministerijos teisinių ir konsultacinių paslaugų pirkimu, radioaktyvių branduolinių atliekų saugykla, atsinaujinančios energijos projektų plėtojimu.

Kaip teigė V. Mazuronis, ši interpeliacija yra ne tik nepasitikėjimas asmeniškai energetikos ministru A. Sekmoku, bet ir nepasitikėjimas visos Vyriausybės, premjero A. Kubiliaus vykdoma energetikos politika. „Kalbant apie energetinę nepriklausomybę energetikos ministras A. Sekmokas daro realius žingsnius, kurie šią priklausomybę daro vis didesnę. Ir ta priklausomybė didėja jau ne tik nuo Rusijos dujų, bet ir nuo elektros tiekėjų“, – tvirtino vienas iš interpeliacijos iniciatorių.

Ministras A. Sekmokas, siekdamas išsklaidyti Seimo nariams kilusias abejones dėl Energetikos ministerijos inicijuotų ir rengiamų energetikos sektoriaus reformų bei su tuo susijusių darbų tinkamumo, pristatė atsakymus į opozicijos pateiktus klausimus. Energetikos ministras Seimo posėdyje apžvelgė pagrindinius ministerijos darbus ir kartu pagrindinius iššūkius, su kuriais susidūrė juos vykdydami. Ministras aptarė Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ir elektros energetikos ūkio pertvarkymo, naujos atominės elektrinės statybos, elektros jungčių su Vakarų Europos valstybėmis statybos, gamtinių dujų sektoriaus pertvarkos, suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos ir naujos gamtinių dujų infrastruktūros vystymo, šilumos ūkio pertvarkos ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo klausimus. A. Sekmokas džiaugėsi, kad 2011 m. sausio 1 dieną valstybė sėkmingai baigė įgyvendinti elektros energetikos sektoriaus įmonių pertvarką, kuri ne tik atitinka Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo reikalavimus, bet ir užtikrins efektyvesnį ir pigesnį elektros energijos tiekimą vartotojams. „Vienas iš esminių šios pertvarkos akcentų yra skirstomųjų tinklų sujungimas sukuriant šiuolaikiškai sutvarkytą ir skaidriai bei moderniai valdomą Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorių, kurio daugiau nei 80 proc. akcinio kapitalo priklauso valstybei“, – sakė energetikos ministras. Taip pat, pasak jo, jau yra visiškai pasirengta naujosios Visagino atominės elektrinės projekto įgyvendinimui, kuris yra suderintas su regiono partneriais ir su Europos Sąjungos komisija. Energetikos ministras taip pat tikino, kad planuojama gamtinių dujų sektoriaus pertvarka vartotojams nieko nekainuos ir duos daug naudos.

Po diskusijos sudaryta redakcinė komisija įvertino ministro A. Sekmoko atsakymus  ir parengė Seimo nutarimo projektą. Seimo nutarimo dėl interpeliacijos projekte turėjo būti pareikštas Seimo pritarimas arba nepritarimas ministro atsakymams.

Seimo sudaryta redakcinė komisija pateikė Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos energetikos ministrui Arvydui Sekmokui“ projektą, kuriuo pasiūlė pritarti energetikos ministro A. Sekmoko atsakymui. Tokiai išvadai pritarė šeši redakcinės komisijos nariai, penki nepritarė. Seimo narys Rokas Žilinskas balsavime nedalyvavo. Po diskusijos už redakcinės komisijos parengtą projektą balsavo 66 Seimo nariai, prieš – 53, susilaikė devyni. Taigi energetikos ministro interpeliacija nesurinkus daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų nepavyko ir A. Sekmokas toliau eis pareigas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija