2011 m. kovo 18 d.
Nr. 21
(1901)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Pristatyta knygos „Jėzus iš Nazareto“ antroji dalis

Mindaugas BUIKA

Jauni dvasininkai būriuojasi
prie didelio populiarumo
sulaukusio Šventojo Tėvo veikalo

Naujos egzegezės epochos pradžia

Praėjus ketveriems metams po popiežiaus Benedikto XVI pirmosios knygos „Jėzus iš Nazareto“ publikavimo, kurioje kalbama apie Išganytojo viešąją veiklą Palestinoje nuo krikšto Jordane iki Atsimainymo, prieš savaitę Vatikane pristatyta ir antroji jos dalis, kurioje susitelkiama į Didžiosios savaitės biblijinius įvykius „nuo įžengimo į Jeruzalę iki Prisikėlimo“. Pranešama, kad Šventasis Tėvas yra sumanęs parašyti ir trečią knygos dalį apie Jėzaus vaikystės evangelinius pasakojimus, prie kurių jau dirbama. Knyga „Jėzus iš Nazareto“, tik pasirodžius pirmajai daliai, pateko į geriausiai parduodamų knygų sąrašus, buvo išleista milijoniniais tiražais daugeliu kalbų, tačiau ji nėra Bažnyčios magisteriumo dokumentas. Tai Benedikto XVI – Jozefo Ratcingerio, žymaus teologo ir egzegeto, kūrinys, kurį galima analizuoti, vertinti ir kritikuoti, kaip ir jis pats tai daro veikale, apžvelgdamas kitų Šventojo Rašto tyrinėtojų darbus.


Jėzaus atsimainymas –  tai mūsų atsinaujinimas

Kun. Vytenis Vaškelis

„Nuo to meto, kai Petras išpažino, kad Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo Sūnus, Mokytojas „pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti [...], būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti“ (Mt 16, 21). Petras nesutiko su ta žinia, kiti juo labiau jos nesuprato. Šiame kontekste įvyksta paslaptingas Jėzaus atsimainymas ant aukšto kalno prie trijų Jo pasirinktų liudytojų: Petro, Jokūbo ir Jono. Jėzaus veidas ir drabužiai nušvito, pasirodė Mozė ir Elijas ir kalbėjosi su Juo „apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje“ (Lk 9, 31)“ – tokia ištrauka pateikiama Katalikų katekizme, kuri yra įvadas į šio sekmadienio Evangeliją.  


Naujajai evangelizacijai reikia „naujų“ kunigų

Mindaugas BUIKA

Gerojo Ganytojo atvaizdas

Dabar celebruojamas Gavėnios liturginis laikotarpis savo dvasiniu intensyvumu yra išskirtinai svarbus kiekvienam Bažnyčios nariui, ypač dėl raginimo į prasmingą atsivertimą. Tai liečia ir pačius sielovadininkus, kadangi „atsivertimas mums, kunigams, pirmiausia reiškia dar artimesnį mūsų gyvenimo derinimą su tuo, ką mes kasdien skelbiame tikintiesiems, kad tuo būdu taptume tikraisiais „gyvosios Evangelijos puslapiais“, kuriuos kiekvienas galėtų skaityti ir priimti“, – rašo Kunigų kongregacijos prefektas italas kardinolas Mauras Pjačenza laiške pasaulio kunigams. Tradiciniame dokumente Gavėniai jis primena, kad kunigams šis atsinaujinimas reiškia savojo tapatumo praktinį išgyvenimą: „mes turime atsiversti į tai, kuo esame“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija