2011 m. kovo 18 d.
Nr. 21
(1901)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Marijos diena Šiluvoje

Kovo 13-ąją, sekmadienį, Šiluvoje šventė gausus būrys Kauno I dekanato tikinčiųjų bei piligrimų, atvykusių iš tolimesnių Lietuvos vietų. Pagrindinei Eucharistijos liturgijai Šv. M. Marijos Gimimo Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti dvasininkai. Giedojo Kauno sakralinės mokyklos choras „Pastoralė“, vadovaujamas Nijolės Jautakienės.

Arkivyskupo paraginti į Šiluvą atvykę piligrimai meldėsi, kad kuo daugiau žmonių ne kritikuotų, peiktų, bet patys rūpintųsi savo gerais darbais kurti gyvenimą Lietuvoje. Marijos radijo programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas pakvietė melstis ir šio radijo klausytojų intencijomis bei tomis, kurias surašė Šiluvoje vykusių jaunimo rekolekcijų „Jaunimas susitinka Kristų“ dalyviai.

Pamokslą pasakęs Vilkaviškio vyskupas R. Norvila atkreipė dėmesį į vieną po kitos metų pradžioje minimas mūsų tautai ir valstybei reikšmingas istorines datas: Sausio 13-ąją, Vasario-16-ąją ir Kovo 11-ąją. Jos primena gausias tėvynės laisvei, būsimų kartų gerovei pasiaukojusias asmenybes, kurios skatina ir mus ką nors gero nuveikti. Pasak ganytojo, žvilgsnis į praeitį gali daug ko pamokyti – nežiūrint to meto sunkumų, žavimės susitelkimu, dvasine stiprybe, vienybe, pasiaukojimu. Pamoksle apgailestauta, kad primiršus tikėjimą, moralę, kilnesnius siekius padaugėjo susvetimėjimo, egoizmo; tai lyg koks virusas, susargdinęs nepasitenkinimu, kritiškumu. „Ko gero, tapome panašūs į išrinktąją tautą, kuri 40 metų klajojo po dykumą, kad atrastų savo tapatybę, išplaukiančią iš ryšio su Dievu“, – sakė vysk. R. Norvila, atkreipdamas dėmesį, jog daugybė šiandienos problemų kyla iš žmogaus vidaus, o ne iš šalies raidos procesų. Pasak ganytojo, nei sąžiningumo, nei padorumo, nei geranoriškumo nesubrandinsime teisės normomis, nenupirksime už jokius savus ar europietiškus pinigus – tai išauga iš tikėjimo brandos, iš bendrystės su Dievu. „Šie metai Lietuvoje – Dievo Gailestingumo metai. Jie mums suteikia naujų impulsų, naujų vilčių ir naujų galimybių. Todėl pradedant Gavėnią norisi raginti geriau pažinti mums taip svarbų Dievo gerumą, gailestingumą žmogui, duodantį galimybę suklydus pasitaisyti. Dievo maloningumas tikrai labai didelis. Tai galimybė ne tik atskiram žmogui, bet ir mūsų kraštui“, – sakė vysk. R. Norvila, drauge paragindamas šiemet jautriau išgyventi bendrą atsakomybę už savo šalį, tikintiesiems būti drąsesniems ir ginti gerus dalykus, nesibijant būti atstumtiems ar išjuoktiems.

Pagal siluva.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija