2011 m. kovo 18 d.
Nr. 21
(1901)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Vaikų poetė Zita

Benjaminas ŽULYS

Poetė Zita Gaižauskaitė savo
jubiliejiniame gimtadienyje
su jaunaisiais poezijos gerbėjais

Zita Gaižauskaitė yra vienintelė Kauno poetė, rašanti vaikams. Tiesa, ji gyvena Kauno rajono Garliavos mieste, tačiau nuolat lankosi ir ranka pasiekiamame didmiestyje. Zita savo eiles daug kartų skaitė Garliavos kultūros centre, bibliotekoje vykusiuose renginiuose. O Kauno vaikų literatūros muziejuje neseniai buvo surengta Z. Gaižauskaitei skirta literatūros popietė jos gimimo jubiliejui pažymėti. Lankytojus pasitiko iškilių vaikų poetų ir rašytojų nuotraukos, Prano Mašioto, Janinos Degutytės, Vytautės Žilinskaitės, Martyno Vainilaičio, Birutės Pukelevičiūtės knygos. Tą dieną buvo surengta ir Zitos kūrybos, ir asmeninių nuotraukų paroda. O tų knygų knygelių – apie dvidešimt, poetė sako jų neskaičiavusi. Rašytoja nuolat bendrauja su skaitytojais, ypač – vaikais. Ji keliauja po Lietuvą – mažai teliko vietovių, kuriose neapsilankyta. O kiek dar eilių, nesudėtų į knygas, spausdinama periodiniuose leidiniuose, skaitoma radijo laidose. Ir tądien aktorė Olita Dautartaitė paskaitė kelis Zitos eilėraščius. Aktorė su poete bendrauja apie trisdešimt metų, viena kitą gerai supranta. Susirinkusieji kalbėjo, kad poetė vaikus ir suaugusiuosius moko gerumo, nuoširdumo. Jos eilėraščiuose rašoma apie varliuką, bitelę, musytę, briedelį, meškiuką, Kalėdų žvaigždę, debesėlį. Zitos poezija yra lengvai suvokiama, nuoširdi, be jokių įmantrybių, priimtina vaikui ir suaugusiam.

Kada Zita pradėjo kurti, nežino ir ji pati – gal vaikystėje ar paauglystėje, tik aišku, kad tai tęsiasi ir šiandien, nes poezija, pasak poetės, yra amžinas reiškinys. Neatsitiktinai kai kas poetę dar vadina vaikų pasakų karalaite.

Į susirinkusius vaikus Zita kreipėsi: „Aš myliu jus ir jums rašau“. Ir pridūrė, kad mylinti ir tuos žmones, kurie jos nemyli... Su vaikais ji pašoko, padainavo. Vaikai popietėje buvo vieni pagrindinių dalyvių. Tai Kauno Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos trečios klasės mokiniai. Paskatinti savo mokytojos Janinos Kazickienės, jie atliko inscenizaciją pagal Z. Gaižauskaitės kūrybą.

Poetę sveikino „Nemuno“ laikraščio vyr. redaktorius Viktoras Rudžianskas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė poetė Aldona Ruseckaitė, kiti poetės draugai ir gerbėjai.

Kaunas
Zenono BALTRUŠIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija