2011 m. kovo 25 d.
Nr. 23
(1903)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Katalikų pagalba Japonijai

Mindaugas BUIKA

Švč. M. Marijos šventovė Akitoje

Apsireiškimai Akitos šventovėje

Po stichinių nelaimių Japonijoje sustiprėjus apokaliptinėms nuotaikoms tarptautinė katalikų žiniasklaida priminė, kad įvykusio galingo žemės drebėjimo zonoje yra žymi katalikų šventovė, praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje išgarsėjusi apsireiškusios Švč. Mergelės Marijos perspėjimais dėl galimų kataklizmų žmonijai ir Bažnyčiai. Ši Dievo Motinos šventovė yra prie Akitos miesto, maždaug už 150 kilometrų į vakarus nuo žemės drebėjimo ir cunamio labiausiai nusiaubto regiono pagrindinio Sendajaus miesto. Pranešama, kad ir Akitos miestas buvo gerokai apgriautas per didžiausią Japonijos istorijoje beveik 9 balų galingumo žemės drebėjimą, tačiau cunamio sukeltos bangos jo nepasiekė. Pati Akitos Dievo Motinos bažnyčia, stovinti 1973 metais vykusių apsireiškimų vietoje Juzavadajo vietovėje, beveik nenukentėjo.


Pašaukti garbinti

Kun. Vytenis Vaškelis

Sekmadienio Evangelija liudija, kad Viešpats Jėzus keliaudamas į Galilėją užsuko į Samarijos miestą Sicharą (Jn 4, 5). Po kelionės Jėzus buvo nuvargęs, tačiau Jame plakė nenuilstama Širdis, kuri paskatino Jį sulaužyti klaidingą stereotipą – išankstinį žydų nusistatymą nebendrauti su samariečiais, kuriuos jie laikė nešvariais, tai yra nevertais apeiginio bendravimo. Todėl prisėdęs prie šulinio pailsėti Jėzus užkalbino samarietę, atėjusią pasisemti vandens.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija