2011 m. kovo 25 d.
Nr. 23
(1903)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gilus suvokimas tapti kunigu atėjo per šv. Mišias

Kun. Adolfas Juozapas Pudžemys
savo kambarėlyje

Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos altarista, kun. Adolfas Juozapas Pudžemys OFM kovo 26 dieną minės savo gyvenimo 70-metį, o kitais metais švęs kunigystės 40-metį. Su kunigu kalbėjosi Stasys Povilaitis.

Papasakokite apie save.

Gimiau 1941 m. kovo 26 dieną, pakrikštijo per Velykas – tais metais jos buvo balandžio 14 dieną. Krikštas – gal net truputį svarbiau už gimtadienį, nes jo metu užgimsti dvasiškai. Kai aš gimiau, mamai Elenai (buvusiai Meilytei) buvo 40 metų, o tėvui Stanislovui – 50, abu subrendę. Tėtis ir mama buvo kaimynai, kilę iš to paties Alkupio kaimo. Brolis Stasys už mane buvo net 17 metų vyresnis, tad augau beveik kaip vienturtis, nors mes, kaimo vaikai, tikrai nebuvome lepinami.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija