2011 m. kovo 30 d.
Nr. 24
(1904)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Didžiojo penktadienio rinkliava Šventajai Žemei

Mindaugas BUIKA

Jeruzalėje, šalia senųjų šventovių
kyla naujų kvartalų pastatai

Tradicija iš Apaštalų laikų

Tuo metu, kai visuotinis dėmesys yra sutelktas į permainingus įvykius Šiaurės Afrikos šalyse ir Artimųjų Rytų regione, Vatikanas paragino pasaulio katalikus specialia Didžiojo penktadienio rinkliava paremti daug sunkumų patiriančius Šventosios žemės krikščionis. Kovo 21 dieną išplatintame laiške vyskupams Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardas Sandris atkreipia dėmesį, kad šia aukų rinkimo iniciatyva prisimenamas Apaštalų laikus siekiantis tikinčiųjų įsipareigojimas. Kaip rašė šv. Paulius daugelyje savo laiškų, pirmųjų krikščionių bendruomenės stengėsi sušelpti beturčius tarp „Jeruzalės šventųjų“ (Plg. Rom 15, 25–26), nes visi tikintieji turi jaustis Palestinos krikščionių „skolininkais“.


Socialiniai Gavėnios projektai

Mindaugas BUIKA

Išmalda artina prie Dievo

Sekant evangeliniais patarimais (plg. Mt 6, 1–18) svarbiausi Gavėnios laikotarpio bruožai tikinčiajam yra pasninkas, malda ir išmalda. Tai, kas tradiciškai suprantama, kaip „išmaldos“ davimas, yra labdaringas aukojimas ir parama stokojantiems, ir šis poelgis artina prie Dievo ir skatina atsivertimą, kas yra išskirtinai svarbu šiame liturginiame laikotarpyje. Apie tai popiežius Benediktas XVI kalbėjo pačioje Gavėnios pradžioje, kovo 11 dieną, Vatikane susitikęs su Belgijos katalikų socialinės asociacijos „Pro Petri Sede“ nariais, kurie remia vargšus ir patį apaštalo šv. Petro įpėdinį jo labdaringuose projektuose.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija