2011 m. kovo 30 d.
Nr. 24
(1904)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Nacistai – rasistai

Dr. Rūta Gajauskaitė,

kriminologė

Dabar mes, lietuviai, jau tokie. Anksčiau buvome tik žydšaudžiai, o dabar dar ir – tokie. Keistas toks akivaizdus pablogėjimas, kai Europos pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimais nustatyta, kad Lietuva yra pati tolerantiškiausia valstybė Europoje – tik 23 proc. čia gyvenančių mažumų nusiskundė dėl diskriminacijos, o mus tolerancijos mokiusioje Švedijoje netolerancija skundžiasi net 76 proc.! Tikriausiai esame geri mokiniai? Bet kodėl Švedija nemokina tolerancijos Prancūzijos ir Italijos, kuriose net 94 proc. mažumų jaučiasi esantys skriaudžiami?

Čia kažkas ne taip. Arba mūsų mažumos nežino, kad kitose Europos valstybėse 3–4 kartus blogiau nei pas mus, arba juos kas nors tyčia siundo, kad sukiršintų 600 metų draugiškai gyvenančias Lietuvoje, 116 kalbų kalbančias tautas? O gal turi kitų niekšiškų tikslų...

Štai toksai „tolerantiškojo“ jaunimėlio vadas A. Rudomanskis tikriausiai net nesuvokė, kad naciu apšaukęs tautiškai nusiteikusio jaunimo demonstraciją per didžiausią valstybės šventę tik pats  parodė savo ir savo organizacijos netoleranciją. Netolerantiški „tolerantai“ – skamba, ar ne? Apie enciklopedinį „nacių“ apibrėžimą jis tikriausiai net negirdėjo, jau nekalbant apie skaitymą. Cituoju: Naciai – tai fašistų partija, išreiškianti monopolistinės buržuazijos interesus... Kad demonstracijoje dalyvavęs jaunimėlis neatstovauja Lietuvos buržuazijai ir dar monopolistinei – iš skurdžių drabužėlių buvo akivaizdu. Ir apskritai su buržuazija Lietuvai striuka: vieni paspruko dar Smetonos laikais už Atlanto, o nesuspėjusius išsiuntė į Gulagų sanatorijas. Jei ką ir turime – tai tik persikrikštijusį komunistų elitą. Kažin ar galim jį įvardinti agresyviu ir reakcingu?

Tai gal A. Rudomanskis susipainiojo ir naciais jaunimėlį pavadino vietoj fašistų? Skaitome enciklopediją toliau ir randame tokį fašizmo apibrėžimą: Tai politinė kapitalistinių šalių srovė, atsiradusi bendros krizės laiku ir išreiškusi agresyviausią imperialistų ir buržujų interesų gynimo reakciją. Ir vėl buržujai – bet jau su krize, kaip su lazda rankoje vanojantys visus nuskriaustuosius... Tačiau pas mus neokomunistinis elitas gina vargšus. Tai prieš ką čia tam jaunimėliui eiti ir vėliavomis maskatuoti, jei mes neturime buržuazijos – ir dar reakcingos bei agresyvios? Nėra kam daužyti langų ir akinių (pavyzdžiui, kaip Vokietijos „krištolinėje nakty“), nėra kam tiesinti lenktas nosis (kaip, pavyzdžiui, Izraelyje vykdoma eugenika), nėra kaip nusiųsti ilgalaikių atostogų šiaurės pašvaistės sanatorijose (Gulaguose). Viso to Lietuvoje nėra. Atvirkščiai – pas mus išliko tautos (pavyzdžiui, karaimų), kurių nebeliko jų tėvynėje. Lietuva – vienintelė valstybė, kurioje 600 metų lygiomis teisėmis gyveno ir klestėjo žydai, o per fašizmą jie  buvo ginami nuo nacių. Tarp mūsų yra labai daug žmonių, apdovanotų Pasaulio teisuolio vardais – tarp 32 kitų valstybių Lietuva yra antroje vietoje!

Ar neatrodo, kad netolerantiškasis tolerantas A. Rudomanskis apšmeižė tautinio jaunimo eiseną ir netgi bandė ją sutrukdyti. Tiesa, policija provokatorius suėmė, bet ar nubaudė – negirdėti.

Tolerancija – lietuviškai reiškia pakantumą. Taigi Lietuvos „tolerantai“ kentė, kol neapsikentę patys pademonstravo patį negražiausią nepakantumą Lietuvos valstybės tautos jaunimui! Ne veltui sakoma – kuo pats kvepia, tuo ir kitus tepa.

Tačiau tai dar ne viskas. Jaunimas jaunimu: jiems tiesiog privalu klupti, klysti ir ties kiekvienu kampu slysti... Tačiau kai televizijoje pasirodo Vyriausybės patarėjas, vėtytas ir mėtytas, ir pasaulio matęs (Švedijoje gyvenęs ir, matyt, dėl 76 proc. netolerancijos į Lietuvą atvažiavęs) A. Vinokuras bei apkaltina laidos dalyvius, o kartu ir tautą rasizmu, tai  šio atvejo nebepavadinsi paklydimu. Nemanau, kad Vyriausybės patarėjas A. Vinokuras nežino rasizmo apibrėžimo, bet dėl visa ko jam jį priminsiu.

Rasizmas – tai visuma visai nemokslinių koncepcijų, kurių pagrindu sukurtos nuostatos apie fizinę–psichinę rasių nelygybę, kurios lemia istorinius ir kultūrinius žmonijos skirtumus. Šie skirtumai ir yra skirstymo į aukštesnes ir žemesnes rases pagrindas, o tuo pačiu į valdančiuosius bei vergaujančius.

Keista, kad Vyriausybės patarėjas tautinio jaunimo demonstracijoje įžvelgė rasizmą. Tačiau tai tik pusė bėdos. Daug blogiau, kad Vyriausybės patarėjas nežino, kad 99 proc. pasaulio valstybių yra sukurtos tautiniu pagrindu ir netgi vadinasi tautos vardu.

Pavyzdžiui, italų tautos sukurta valstybė vadinasi Italija, prancūzų – Prancūzija, o lietuvių – Lietuva. Yra ir 1 proc. kitokių variantų, kai pagal kelių besiribojančių tautų susitarimą valstybė gauna pavadinimą (pavyzdžiui, Šveicarija) arba kai okupantas primeta savo pavadinimą pavergtoms tautoms (SSSR). Būna ir visai neaiškių atvejų, kai pasivadina valstybė nei tuo, nei kitu pagrindu (žydai savo valstybę pavadino Izraeliu). Ir visai blogai, kad Vyriausybės patarėjas A. Vinokuras nežino Lietuvos Konstitucijos. Drįstu priminti 2-ąjį jos straipsnį: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Ir dar kartą, kaip teisės mokslų daktarė, drįstu pakomentuoti – tik lietuvių Tauta, o ne 116 kalbomis kalbantys piliečiai kuria Lietuvos valstybę. Šiai margaspalvei piliečių mažumai mūsų valstybė tik teikia prieglobstį. Ir ne bet kokį prieglobstį, o lygiateisį su Tauta! Ir taip jau 600 metų!

Ar kartais A. Vinokuras nesupainiojo lygiateisiškumo su buvusiomis sovietinėmis privilegijomis? Tai ir vėlgi primenu LR Konstitucijos 29 straipsnį, kuriame įtvirtintos ne tik lygios teisės, ką labai deklaruoja mažumos, bet ir uždraustos privilegijos, kas yra visuotinai mažumų ignoruojama. Ir tos privilegijos uždraustos bet kokiu pagrindu! Taigi, lygiateisiai su Tauta piliečiai savo ruožtu privalo būti lojalūs valstybei. Tuo tarpu 23 proc. mūsų mažumų reikalauja privilegijų, ir dar tokių, kokių kitose valstybėse net nesapnuoja (autonomijų, antros kalbos valstybės dokumentuose, okupantų padarytos žalos atlyginimo ir t. t.) ir skundžia Lietuvą ES institucijoms, kurios ir nustatė, kad Lietuvoje mažiausia diskriminacija.

Kažin, ar gali būti Vyriausybės patarėju pilietis (ne Tautos atstovas), kuris yra ne tik nelojalus Lietuvai, bet dar ir netolerantiškas, atvirai kaltinantis mūsų tautinį jaunimą rasizmu. Šiaip jau už Seimo nario viešą apšmeižimą, už jo pavadinimą rasistu, kas aiškiai neatitinka tikrovės, bei akivaizdų siekį pakirsti pasitikėjimą juo, turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė pagal LR Baudžiamojo kodekso 154 ar 155 straipsnius. Manau, kad per BTV kanalą Perednio laidoje „Karštas vakaras“ apšmeižti Seimo nariai nepraleis progos kreiptis į prokuratūrą dėl baudžiamosios atsakomybės ir į teismą su civiliniu ieškiniu dėl moralinės žalos atlyginimo.

Gal tada, kai neturės „užnugario“ Vyriausybėje, baigsis netolerantiškų tolerantų sistemingas persekiojimas kitokią nuomonę reiškiančių internautų? Gal tada išnyks ir tie 23 proc., jaučiančių Lietuvoje diskriminaciją, kai teismai įvertins jų tikrovės neatitinkančias žinias, šmeižtą ir netgi jau atvirą tyčiojimąsi, niekinimą ir neapykantą tautos, kurios žemėje gyvena, kurios duoną valgo ir kurios apsauga naudojasi.

Lietuvių tauta kūrė savo valstybę ir aukojosi jai. Taigi, šūkis „Lietuva – lietuviams, lietuviai – Lietuvai“ yra pats patriotiškiausias šūkis, įtvirtintas LR Konstitucijos 2-ajame straipsnyje. Taigi tik tautai priklauso suverenitetas, bet ne piliečiams. Todėl kažin ar pilietis A. Vinokuras gali patarinėti Vyriausybei? Juo labiau kai jis, pažeisdamas Lietuvos Konstitucijos 2-ąjį straipsnį bei Baudžiamojo kodekso 154, 155 straipsnius, apkaltino mus rasizmu.

Šiaip pasaulyje po tokio išpuolio politikas atsistatydina. A. Vinokuras, matyt, sau pritaikys privilegiją –  buvusiam pantomimos grandui politikos etikos kodeksas negalioja. Tikiuosi, kad Seimo nariai patrauks jį tiek civilinėn, tiek baudžiamojon atsakomybėn, nes antraip mus ir toliau juodins, vadindami žydšaudžiais, naciais ir rasistais. Ir juodins nesibijodami langų ir akinių daužymo, nosių taisymo, kaip kad yra kitose valstybėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija