2011 m. balandžio 1 d.
Nr. 25
(1905)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Laikas ir žmonės

Visą gyvenimą atidavęs vaikams

Audronė BEREZAUSKIENĖ,

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

Juozas Danilavičius

Anykščiuose, Sakralinio meno centre, pedagogas, logopedas ekspertas Juozas Danilavičius Anykščių bendruomenei pristatė knygą „Atsargiai vaikas“. Į renginį susirinkę Anykščių švietimo įstaigų darbuotojai susidomėję klausėsi garbaus pedagogo pasakojimo apie vaikų auklėjimą, bendravimą ir galimybę vaikams padėti tapti kūrybingais, dorais žmonėmis.

J. Danilavičius yra pirmojo specialiosios mokyklos vadovėlio bei daugelio pedagogine tema parašytų knygų ir straipsnių autorius. Didžiulę pedagoginę patirtį turintis mokytojas yra puikiai perpratęs vaikų psichologiją ir šiandien ateina į pagalbą ne tik tėveliams, norintiems mokyti savo atžalas, bet ir padeda jauniems specialistams, šiuo metu dirbantiems su negalią turinčiais vaikais.

Pristatydamas naują knygą autorius kalbėjo, kad šiandien, kai taip sparčiai vystosi mokslas ir technika, žmogus dažnai nespėja keistis, prisitaikyti, organizuoti savo gyvenimą. Ne vienoje šalyje ir ne kartą buvo bandoma ieškoti viso to priežasčių. Ir vis dažniau atsigręžiama į žmogaus vaikystę, kūdikystę ar net embrioninio vystymosi stadiją. Kūdikystėje ir ankstyvojoje vaikystėje, greitai formuojantis neurologinėms jungtims, vaikas sugeria visą kelyje pasitaikiusią informaciją ir tai daro nepaprastai lengvai ir žaismingai. Jeigu tėvai nepasirūpins išmokyti naudingų dalykų, pats vaikas savarankiškai semsis ir bevertę informaciją. Vienąsyk įskelta pažinimo kibirkštėlė vaikystėje virsta negęstančia ugnele, kuri palaiko vaiko intelektualinį degimą visą gyvenimą. Organizuotas mokymasis neturi skirtis nuo žaidimo, taip pat kaip ir žaidimas negali būti betikslis laiko švaistymas.

Ilgametis Anykščių rajono Aulelių specialiosios internatinės mokyklos (Dabar Aulelių vaikų globos namų) logopedas ekspertas, specialusis pedagogas J. Danilavičius 60 metų paskyrė pedagogo darbui, užaugino penkis vaikus, tiek pat anūkų, juos stebėjo ir viską užrašė. Naujausioje J. Danilavičiaus knygoje „Atsargiai – vaikas“ pateikta informacija yra autoriaus patikrinta praktikoje, išsamiai išnagrinėti vaikų vystymosi bruožai, daug patarimų, kaip ugdyti neįgalų, mikčiojantį, kairiarankį vaiką.

J. Danilavičius parašė ir paskelbė daugiau kaip 200 straipsnių pedagogikos ir specialiojo ugdymo klausimais. Pirmieji straipsniai spaudoje pasirodė dar 1952 metais, tarnaujant kariuomenėje, o aktyviai bendradarbiauti spaudoje pedagogas pradėjo nuo 1965-ųjų. 1974 metais aktyvus mokytojas buvo išrinktas Pedagogikos mokslų akademijos moksliniu korespondentu, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, seminaruose Lietuvoje, Maskvoje, Kijeve, Rygoje, parengė metodinę medžiagą „Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga pagalbinių mokyklų I klasei“. 1982 metais pasirodė J. Danilavičiaus knyga „Atsargiai – paauglystė!“, vėliau „Mikčiojimas įveikiamas“ (2006), „Pedagoginė publicistika“ (2006), „Mano gulbės“ (2006).

Pedagogas parengė ir išleido elementorius ir skaitymo pradžiamokslius: „Aušrelė“, „Zylutė“, „Genelis“, „Liepsnelė“.

J. Danilavičius apie vaikų skaitymą sako: „Vaikas vaikui nelygu. „Zylutę“ aš ruošiau tiktai gabiems vaikams, kurie nori ir gali pažinti raides, sulaukę ketverių. Mano stebėjimais, tokių gabių vaikų būna maždaug kas antras iš visų augančių. Pradžiamokslio esminis skirtumas nuo kitų – keturmetis vien tik taria, atpažįsta ir suranda raidę, lipdo iš pažįstamų raidžių skiemenis. <...> Jei vaikas nuo mažens nėra imlus naujoms žinioms, verčiau palaukti metus kitus ir pradėti skaitymo pamokas „Geneliu“ ar „Liepsnele“, kartu formuojant ir pirmuosius rašymo įgūdžius“.

Pedagogas džiaugiasi, kad visą gyvenimą paskyrė gamtos nuskriaustiesiems: kurtiesiems, intelekto negalės vaikams. Aukštąsias mokyklas iškeitęs į internatą ir save atidavęs vaikams J. Danilavičius sako: „Vis dėlto jaučiuosi laimingas. Žinoma, gyvenime galėjau siekti ko nors kito, bet pedagogo darbas, knygų rašymas yra artimiausi mano prigimčiai.“

J. Danilavičius suranda laiko ne tik pedagoginei veiklai: jis sukūrė keturis mėgėjiškus kino filmus, rašo noveles, apsakymus. Patvirtindamas, kad rašydamas ieško dvasinės atgaivos, J. Danilavičius sako: „Niekada nepasižymėjau kaip sausais sąskambiais įkyrintis muzikantas. Šalia mokslinių straipsnių ir vadovėlių mėgau ir tebemėgstu kurti noveles. Jos labai praverčia, kai senatvė nenumaldomai braunasi tavo vidun, o tu jaunatviškos sielos duris ne tik petimi laikai užrėmęs, bet ir dantimis, nagais neleistumei atplėšti. Vis žadu išleisti novelių rinkinį...“

Asmeniniame J. Danilavičiaus dokumentų archyve gausu apdovanojimų. Malonu, kad nusipelniusio pedagogo darbą vertino aukščiau esančios institucijos. Padėkos raštais įvertinta ne tik pedagoginė veikla, bet ir kiti kūrybiniai darbai. 1997 metais už ilgametį gerą pedagoginį ir metodinį darbą Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejaus proga J. Danilavičiui įteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas. Už ilgametį kūrybinį pedagoginį ir metodinį darbą J. Danilavičius apdovanotas padėkos raštu ir 1998 metais, o 2003-aisiais už ilgametį, nepriekaištingą darbą su spec. poreikių vaikais ir indėlį į specialųjį mokymą Aulelių specialios internatinės mokyklos logopedui įteiktas Lietuvos respublikos Utenos apskrities viršininko administracijos padėkos raštas. 2007 metais prezidentas Valdas Adamkus J. Danilavičių apdovanojo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, o 2010 metais už nuopelnus Anykščių kraštui garbiam pedagogui paskirta Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija.

Anykščiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija