2011 m. balandžio 1 d.
Nr. 25
(1905)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Laikas ir žmonės

Negęstanti meilės šviesa

Bronius VERTELKA

45 metus drauge gyvenantys
Dalia ir Vladas Trumpickai
iš Anitavos kaimo sako,
kad išlaikyti darną
šeimoje padeda jų potraukis
meniškiems dalykams

Įpusėjus pavasariui Dalia ir Vladas Trumpickai minės vedybinio gyvenimo 45 metų sukaktį. Sutuoktiniai neslepia, kad išlaikyti darną šeimoje padeda jų potraukis meniškiems dalykams.

Raguvos mokytojas ir dailininkas Vytautas Narėčionis, rengiantis Lietuvos jaunųjų dailininkų kūrybos parodai Šiauliuose, į ją atrinko Dalios Janulytės piešinius ir iš molio lipdytus dirbinius. Po kurio laiko atėjo žinia, kad moksleivė užėmė pirmąją vietą.

Baigusi septynias klases Dalia bandė stoti į Kauno S. Žuko taikomosios dailės mokyklą, tačiau nors ir gerai išlaikė egzaminus, išgirdo, kad kaimietei reikia melžti karves. Sužinojusi, jog dar galima įstoti į Telšių taikomosios dailės technikumą, Dalia nuvažiavo į Žemaitijos sostinę. Nepastebimai bėgo mokslo dienos. Artėjo kelios laisvos vadinamųjų spalio švenčių dienos. Vien nuo minties, kad teks važiuoti į Telšius, pradėjo pykinti, darėsi negera, prarado apetitą. Šiaip taip iki Panevėžio ištvėrė. Daugiau mama dukros nebeišleido į Telšius. Tada Dalia įstojo į Raguvėlės žemės ūkio technikumą. Technikume piešimui net gavo atskirą kambarėlį. Būdavo, sumano statyti spektakliuką, moksleivė piešia jam dekoracijas. Dėstytojai, pastebėję neeilinius Dalios meninius gabumus, patarė stoti į dailės institutą. Tačiau čia jau atsirado Vladas, kuris užbūrė ją savo eiliuotais laiškais.

Gimė du vaikai. Dalia dirbo zootechnike, Vladas – elektriku. Daug metų moteris dalyvauja Vadoklių etnografiniame ansamblyje: pristato kolektyvą ar žeria šmaikščius anekdotus.

Vadoklių kultūros centro direktorė Dalia Sargautienė, pamačiusi D. Trumpickienės piešinius (tada moteris jau buvo pensijoje), patarė organizuoti parodą. Seniūnas Antanas Pocius už savus pinigus nupirko 43 rėmelius. Taip Dalios Trumpickienės paroda keliavo po Panevėžio rajoną. Rudenį Panevėžyje vykstančioje tautodailės dirbinių mugėje galima pamatyti savamokslę menininkę su piešiniais.

Daliai Trumpickienei 65-mečio proga sūnėnas padovanojo tapybos reikmenis: „Teta, nesustok piešusi, ir man kokį paveikslą dovanosi.“ Moteris tapo tai, kas jai gerai pažįstama ir širdžiai artima. Vladas prie namų iš cemento nulipdė dideles vyro ir moters figūras. Dvi anūkės aną vasarą vienu metu šventė vestuves. Per vestuvių šurmulį niekam nematant Vladas netoli sodybos iš mažyčių akmenukų išdėliojo nuotakų ir jų vyrų vardus, vestuvių datą. Tokia senelio kūryba buvo nustebintos ne tik anūkės, bet ir visi vestuvių dalyviai. V. Trumpickas skaito knygas ir laikraščius, domisi įvykiais šalyje ir pasaulyje. Bendradarbiavo su laikraščiais, jiems rašė straipsnelius. „Kada manęs nemato, tikriausiai rašo knygą iš savo gyvenimo“, – kalbėjo Dalia Trumpickienė. Tai išgirdęs Vladas tik nusišypsojo.

Anitavos kaimas, Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija