2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kunigai sprendė sudargiečių reikalus

Gintarė Martinaitienė

Kunigų komisija Sudarge (iš kairės):
kan. Vytautas Prajara,
generalvikaras kun. Gintautas
Kuliešius ir kan. Valius Zubavičius

Specialiai sudaryta kunigų komisija
lankėsi Sudarge, apžiūrėjo pastatus,
žemę, išklausė sudargiečių
Dariaus Pavalkio nuotraukos

Kaip jau esame rašę, praėjusį ketvirtadienį Sudarge apžiūrėti knygnešio kun. M. Sederevičiaus gyvenamojo namo pripažinto buvusia klebonija ir susitikti su bendruomene atvyko Vilkaviškio vyskupijos ekonomo bei kunigų tarybų aštuonių kunigų grupė, vadovaujama Vilkaviškio vyskupo generalvikaro kun. Gintauto Kuliešiaus. Kunigai žadėjo išklausyti žmonių nuomonę ir priimti galutinį sprendimą, kurio bent jau kol kas neviešina.

Išvados neviešinamos

Kunigai kvietėsi sudargiečius pasikalbėti, tačiau ne taip, kaip daugelis tikėjosi. Jie buvo kviečiami po kelis ir grupelėmis, bet ne visi iš karto. Be to, spaudos atstovai į apklausą nebuvo įleidžiami motyvuojant, kad tai nėra viešas reikalas.

Nors iš pradžių buvo sakyta, kad išklausiusi žmones, surinkusi faktus ir įvertinusi aplinkybes, komisija priims galutinį sprendimą ir atsakys į sudargiečiams rūpimus klausimus. Apsilankiusi Sudarge ji to nepadarė. Po kelių dienų telefonu susisiekėme su generalvikaru kun. G. Kuliešiumi, kuris pripažino, kad išvados jau parengtos, tačiau jų negali komentuoti, nes po jomis dar trūksta vieno kunigo parašo. „Nutarimas yra, bet nieko ten ypatingo. Nenoriu komentuoti, nes dar trūksta vieno parašo. Kai jis bus, atsakymas raštu bus išsiuntinėtas suinteresuotoms grupėms“, – komentavo generalvikaras.

Apžiūrėjo žemę ir pastatus 

Prieš pokalbį kunigai apžiūrėjo Sudargo viršukalnėje esančią parapijai priklausančią žemę bei joje esančius pastatus. Kai kurie sudargiečiai aiškina, kad viename iš pastatų, buvusioje senojoje klebonijoje, gyveno žymus krašto knygnešys kun. Martynas Sederevičius. Knygnešystės muziejaus kūrimo iniciatyvinei grupei ši žemė bei pastatai parūpo tuomet, kai čia buvo sumąstyta statyti Sudargo kultūros namus. Tačiau nepavykus priimti bendro sprendimo, meras Juozas Bertašius pareiškė, kad bendruomenės reikmėms skirtas pastatas bus statomas šalia mokyklos. Gana aptrešusį pastatą, kuriame, kaip liudija sudargiečiai, gyveno knygnešys, siūloma įrašyti į kultūros paveldo registrą. Tačiau žemė priklauso Bažnyčiai, tad ar nežlugs muziejaus kūrimo vizija, neaišku, nes Bažnyčia gali to ir neleisti. Savotiškai užbėgdamas tokiai galimybei už akių Sudargo knygnešystės muziejaus kūrimo iniciatyvinės grupės entuziastas Juozas Tamušauskas dar prieš apsilankant kunigams išsiuntė raštą Kultūros paveldo departamento direktorei Dianai Varnaitei, prašydamas pagreitinti įvykius.

Sudargas, Šakių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija