2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Valdžios „teisingumo“ grimasos

Kai kurių paprastų žmonių pastebėjimai, kad premjeras A. Kubilius neįves progresinių mokesčių turtuoliams, pasitvirtino šią savaitę. Vietoj to alkstančius piliečius jis pradžiugino žinia: bus įvestas žymiai „reikalingesnis“ nekilnojamojo turto (NT) mokestis. Premjeras tiesiai šviesiai pasakė: vyriausybės programoje yra „susitarta“ įvesti NT mokesčius ir jie būtinai bus įvesti. (Kas, kada ir kaip susitarė – Kubilius su Šemeta ar Šimonyte? Premjeras to nepasakė.) Taigi paaiškėjo, jog premjero raminimai, kad jis beveik pritaria progresiniams mokesčiams, tebuvo jo paties „pasibranginimas“ – turtingųjų jis nė nesirengia apmokestinti. Premjeras aiškiai pasisakė (ir savo koalicijai, nepaisant praėjusią savaitę trijų jos narių išreikšto demonstratyvaus pritarimo mokesčiams, įsakė balsuoti „prieš“) prieš Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kurias priėmus Lietuvoje būtų įvesti progresiniai mokesčiai. Jei Seimas patvirtintų šias pataisas, pajamos būtų apmokestinamos tokiais tarifais: metinių pajamų dalis, neviršijanti 48 tūkst. litų, apmokestinama 15 proc. tarifu; metinių pajamų dalis, viršijanti 48 tūkst. litų, bet neviršijanti 120 tūkst. litų, apmokestinama 33 proc. tarifu; metinių pajamų dalis, viršijanti 120 tūkst. litų, apmokestinama 40 proc. tarifu. Ką dar siūlo premjeras? Ogi premjeras siūlo visiems įvesti NT mokesčius. Akivaizdu, kad premjero forsuojami NT mokesčiai nulinčiuos visus, bet daugiausiai pinigų bus surinkta iš sovietinėse, „centralizuota“ šiluma daugiau išorę, bet ne vidų šildomose „chruščiovkėse“ gyvenančių „pilkosios masės“ žmonelių. (Papildomai susimokėti teks net ir už pašiūrę.) Taigi prie tūkstantinių mokesčių, kuriuos tenka sumokėti žiemos mėnesiais už mūsų būstus, prisidės dar vienas. Prieš daugiau nei dvejus metus gyvenimą „pagerino“ garsioji naktinė mokesčių „reforma“, padidinusi PVM vaistams, duonai, žuviai, mėsai, be kurių neapsieina nė vienas žmogus. Tai tik padidino nedarbą ir išvijo apie 100 tūkst. lietuvių į užsienį ieškoti pragyvenimo. Ate, progresiniai mokesčiai, ate! Turtingieji, taip pat ministrai ir seimūnai gali jau ramiai miegoti – jų didžiuliai atlyginimai nenukentės, jie gaus kaip ir gavę, o „krizės“ metais galės dar ir pavaidinti – mes susimažiname, mes esame geri, esame labai geri, jautrūs tautos vargams. O kad parodytų, kokia yra gera valdžia, paleido gandą, kad progresinių mokesčių valdžia atsisako dėl labai paprastos priežasties – turtingųjų, gaunančių po 4–8 tūkst. litų per mėnesį, yra „labai nedaug“, taigi ir mokesčių iš jų bus surinkta „labai nedaug“, tad geriau jau rėžti nuo visų praalkusių, bet ne nuo turtingiausiųjų, nes jie dar išlakstys po margą pasaulį ir paliks mus vienus už tėvynę vargti Seime ar Vyriausybėje. Tegul už viską sumoka nepasiturintieji patys, tegul veržiasi savo diržus, tegul... Nesvarbu, kad pabrangus šildymui jie nebeišlaiko savo būstų, nesvarbu, kad keliasi į sodų namelius – viskas bus suskaičiuota ir apmokestinta. Bet jeigu ir toliau dar kvėpuos (o kurgi dėsis tie „runkeliai“ – juk niekam netinka ir niekur nesugebės išvažiuoti), tai uždėsime ir oro mokestį, pagaliau – pagalvės mokestį, prisimindami gerojo caro laikus. Mes, Lietuvos valdžia, vadovaujama šauniojo premjero, esame tokie išradingi. Nesvarbu, kad PVM mokestis mažesnis ne tik Europoje (nuo nulinio tarifo spaudai kai kuriose ES šalyse iki 15 proc. maisto prekėms kai kuriose ES šalyse), bet ir Japonijoje (tik 5 proc.), Naujojoje Zelandijoje (tik 17 proc.), nesvarbu, kad niekur nenukerpamos pensijos, ypač dirbantiems pensininkams, visa tai nesvarbu – mes dirbame pagal Kubiliaus, Šemetos, Šimonytės sukur(p)tus vadovėlius.

Bet kodėl taip pasikeitė premjero nuomonė? Iki šiol kartojęs, kad pritaria progresinių mokesčių įvedimui, jis staiga prisiminė, kad į savo vyriausybės „programą“ nėra jų įtraukęs, o įtrauktas būtent NT mokestis. Žinia, visų pirštai lenkti į save. Juk įvedus progresinius mokesčius premjeras per metus prarastų maždaug 18 tūkst. iš savo algos. Argi tai maža? Mes visi pritarsime, kad suma yra didelė. Bet tokia mokesčių dalis yra didelė tik mums, gaunantiems apie 12 tūkst. litų pajamų per metus. O ar tokie mokesčiai dideli tam, kuris uždirba 120 tūkst. litų per metus? Tikrai nedideli. O juk būtent tiek gauna premjeras, maždaug tiek gauna ministrai, Seimo nariai. Neskaitant po 10 tūkst. per mėnesį premjero gaunamų priedų butui išlaikyti, neskaitant įvairiausių kitų priedų, reguliariai išmokamų už įvairias kvalifikacijas, stažus valdiškoje tarnyboje, už sugebėjimus, už uolumą, už tikėjimą valdžia, už įtemptą darbą... naktimis (rengiant mokesčių „reformą“). Maždaug tiek gauna ir įvairūs verslininkai, dabar gąsdinantys, kad įvedus progresinius mokesčius užsienio kapitalas „nustos tekėti“ į Lietuvą. Štai kokios grėsmės numatytos Lietuvai. Greičiausiai premjero „nuomonei“ apie Lietuvai netinkamus progresinius mokesčius pritarė Prezidentė – juk juos įvedus ji į varganą valstybės biudžetą iš savo metinės algos turėtų sumokėti net 60 tūkst. litų. Argi gali taip būti?!

Premjerui antrina ne tik visas „nedidelis“ būrys turtingųjų. Jam antrina Liberalų sąjūdžio vadovas, susisiekimo ministras Eligijus Masiulis, jau anksčiau išmetęs garsiąją frazę: dirbti už 5000 litų gali tik kvailys ir idiotas. Ir dabar, priešindamasis progresyvinių mokesčių įvedimui, jis pasakė gana įdomią frazę: „Šita diskusija (apie progresinių mokesčių įvedimą – red.) ir taip padarė žalos Lietuvai, nes kalbos apie progresinių mokesčių įvedimą plinta už Lietuvos ribų“. Štai taip – „padarė žalos!“ Vadinasi, Lietuvoje netgi turi būti uždrausta kalbėti apie progresinių mokesčių įvedimą, kuris egzistuoja jau daugelyje pasaulio šalių apie 50 metų. Gaila, ministras Masiulis nesilankė, pavyzdžiui, Izraelyje, gal todėl jam sunkiau suprasti nei premjerui Kubiliui, kuris visai neseniai ten buvo. Premjeras galėtų pasakyti, ką girdėjo šioje šalyje iš išsilavinusių piliečių: „Progresinius mokesčius įvesti būtina!.. Iš ko gi surinkti mokesčius? Nejaugi iš pensininkų, neturtingųjų – per PVM už vaistus, duoną, transportą arba, dar blogiau, nukerpant jų uždirbtas pensijas? Juk tai būtų neteisėta.“ Panašiai galvoja ir JAV valdžia bei piliečiai – ten progresiniai mokesčiai turtingiesiems jau prieš 40 metų siekdavo 75 proc. nuo gautų pajamų. O amerikiečių pensijos nuo kiekvienų metų sausio mėnesio indeksuojamos pagal praėjusių metų infliaciją. Ir viskas! Nori ar nenori to valdžia – juk pensija yra uždirbta! Bet Lietuvoje yra kitaip nei visame pasaulyje – čia tas „nedidelis“ turtingųjų sluoksnis yra toks galingas, kad paveikia vyriausybės vadovą, parlamentarus, todėl valdžiai nieko kito nebelieka, kaip uždrausti kalbėti apie progresinius mokesčius. Bet, kaip matyti, ne negausus turtingųjų skaičius kaltas. (Beje, valdžiai tarnaujantys analitikai garsiai skelbia, kad nedidelis „energingųjų verslininkų“ būrelis progresiniais mokesčiais bus visai „sunaikintas“ – esą jie, aktyviausiai sukantys ekonomikos ratą, paprasčiausiai emigruos ir tauta liks be jų, mums uždirbančių duoną.) Svarbiau yra kas kita – tą suinteresuotųjų atsisakyti progresinių mokesčių sluoksnį sudaro galingieji premjerai, ministrai ir seimūnai, kurių vieni nusprendžia, kiti pritaria: į vyriausybės programą įtrauksime ne progresinius mokesčius, o... nekilnojamojo turto mokestį. Argi mes ne valdžia? Argi ne mus išrinko tauta? Argi ne mes esame jos atstovai? Ir tauta turi be ilgų svarstymų paklusti. Ir ji paklus. Kaip be jokio murmėjimo paklūsta visiems jų sprendimams.

Pabaigai – nedidelis palyginimas. Premjeras kaip argumentą, kodėl reikėtų atsisakyti pasaulyje priimtų progresinių mokesčių, pasakė: siūlymas ties 4 tūkst. litų gaunamų pajamų padaryti mokesčio šuolį yra „labai neracionalus – per didelis skirtumas (mokesčiuose) susidaro“. Kyla klausimas: kodėl įgyvendindamas savo didįjį išradimą 1500 litų dirbančių pensininkų pensijas nurėžti net 80 proc. jis „nedidele riba“ palaikė tas 1500 litų papildomai gaunamas pajamas? Argi tik 18 proc. didesni progresyviniai mokesčiai yra tokie skausmingi energingiesiems valstybės išlaikytojams, o pensijų nurėžimas net 80 procentų (koks nedidelis skirtumas?!) – labai saldus ir malonus vargstantiems pensininkams, priverstiems dar ir uždarbiauti, kad susimokėtų už brangiai kainuojantį būstą? O kur dar bedarbių armija, kuriai net ir pašalpos įvairiais pretekstais nemokamos? Kur dar emigravę mūsų tautiečiai, turintys užsienyje uždirbtomis lėšomis remti savo tautiečius čia, tėvynėje? Premjerui, ministrams, parlamentarams visai nerūpi, kad skurstantieji sudaro net 40 proc. Lietuvos gyventojų, o valdžios pasipelnymui skirtas NT mokestis, neatsižvelgus į kitas aplinkybes, tik dar padidins jų skaičių. Tik ar toks turi būti valstybės tikslas – didinti skurstančiųjų skaičių?..

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija