2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Prasmingos Juozapinės

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Dievo Apvaizdos akis

Šv. Mišių koncelebracijai
vadovauja koplyčios rektorius
kun. Valerijus Rudzinskas

Konkursų dalyviai koplyčioje

Kovo 19 dieną, per Juozapines, Panaroje, Pilnų namų bendruomenės (PNB) Dievo gailestingumo koplyčioje, vyko graži pavasarinė šventė, skirta Velykų atviruko, nuotraukos ir eilėraščio konkursų rezultatų paskelbimui ir laureatų apdovanojimui. Konkursų pagrindinis reikalavimas – išreikšti Dievo gailestingumą.

Šventę šv. Mišiomis pradėjo kun. Valerijus Rudzinskas, Kučiūnų parapijos klebonas kun. Jonas Povilaitis ir kun. Jurijus Dombrovskis.  Homiliją sakęs kun. V. Rudzinskas džiaugėsi, kad Dievo Gailestingumo metų konkursų dalyviai sudėliojo prasmingą mozaiką, įvairiomis meno formomis perteikę Gailestingumo malonę.   „Visi čia esantys tampate Dievo Gailestingumo šlovės skleidėjai“, – kalbėjo kunigas. Jis priminė popiežiaus Jono Pauliaus II mintis, kad Dievo Gailestingumas yra šviesa, turinti nušviesti  trečiojo tūkstantmečio žmonių kelią ir padėti šiuolaikiniam žmogui patirti Dievo gailestingąją meilę, kad „savo spindesiu ir atjauta ji išgelbėtų žmoniją“. Kun. Valerijus pakartojo ir kardinolo A. J. Bačkio žodžius: „Ta gailestingumo žinia, kurią pasauliui paskelbė šv. Faustina, gali mums padėti gyventi, kai susiduriame su sunkumais, abejonėmis, kančia, mirtimi... Žmonėms šiandien reikia tokios meilės liudytojų“.

Po šv. Mišių kun. V. Rudzinskas iškilmingai pašventino Dievo Apvaizdos akį. Dievo Apvaizda, būdinga Senojo Testamento tradicijai, yra tiesiogiai susijusi su Dievo Gailestingumu, kuris visas atsiskleidžia Kristaus aukoje.  Ji – baigiamoji viso koplyčios centrinio altoriaus puošybos ansamblio dalis, koplyčios altoriuje suspindusi Alyvų darželyje virš prieš mirtį besimeldžiančio Jėzaus paveikslo. Akį iš medžio išdrožė Algirdas Mačiulis, auksavo Arvydas Paulionis.

Šv. Mišiose giedojo, o po jų koncertavo Vilniaus kultūros centro moterų choras „Liepos“ (vadovė Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė).

Paskui vyko konkursų laureatų ir visų dalyvių apdovanojimai. Susumavus skaitytojų ir Dievo Gailestingumo metų komiteto balsus, buvo paskelbti rezultatai. Velykų atviruko, atspindinčio Dievo Gailestingumo metus laureatai: Diana Lukošiūnaitė (I vieta), Jolanta Aksamatauskienė (II vieta), Darius Ilgevičius (III vieta). Jie apdovanoti piniginėmis premijomis ir vertingomis dovanomis bei diplomais. Lietuvos aludarių gildija nugalėtojams skyrė sportinius batelius Lietuvos krepšinio pergalėms atminti.

Nuotraukos, skirtos atspindėti Dievo Gailestingumą, konkurso dalyvių darbus vertino Pilnų namų bendruomenės internetinio puslapio skaitytojai ir profesionali komisija. Jų bendru vertinimu paskirtos prizinės vietos, piniginės premijos, diplomai ir atspausdinti ant drobės Gailestingojo Jėzaus paveikslai. Pirmoji vieta atiteko Eugenijui Petrošiui, antroji – Viktorui Budrevičiui, trečioji – Karolinai Miniotaitei. Atskirai buvo paskelbti puslapio skaitytojų geriausio įvertinimo sulaukę darbai ir įteikti Lietuvos aludarių gildijos prizai, laureatų diplomai ir kitos dovanos: Eglei Rimeikaitei (I vieta), Rimgaudui Suchankai (II vieta), Benui Aksamatauskui (III vieta).

Eilėraščio, skirto Dievo Gailestingumo metams, konkurso dalyviai pelnė daugiausia prizų, diplomų ir dovanų. Juos vertino Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo metų komitetas, Pasaulio lietuvių centras, Krikščionių partija ir puslapio skaitytojai. Jų ir Dievo Gailestingumo metų komiteto nuomonės dėl eilėraščių išsiskyrė, todėl komitetas nutarė neatsižvelgti į skaitytojų balsus ir vertino kūrybą pagal meniškumą, temos atitikimą, talentingumą. Komiteto sprendimu ir buvo išrinkti trys eilėraščio konkurso nugalėtojai: pirmoji vieta atiteko  Linui Poniškaičiui, antroji – Aldonai Mankutei-Kursevičienei,  trečioji – Skirmantei Tirilytei.

Dievo Gailestingumo metų Komitetas atsižvelgė ir į skaitytojų balsavimą. Laureatų diplomais ir dovanomis apdovanojo tris daugiausiai skaitytojų balsų surinkusius  poetus: šioje nominacijoje pirmoji vieta atiteko – Onai Alesiūtei-Bleizgienei, antroji – Saulei Sadeckaitei, trečioji – Julei Vaketienei. Krikščionių partija taip pat skyrė prizines vietas ir apdovanojo jų išrinktus nugalėtojus: Stacy Lee, Liną Poniškaitį ir Darių Ilgevičių. Pasaulio lietuvių centras skyrė prizines vietas ir apdovanojo šiuos konkurso dalyvius: Eugenijų Petrošių, Valdutę Varnaitę-Milaknienę ir Valdą Trinskį.

Puokštes visų konkursų nugalėtojams dovanojo Pilnų namų bendruomenės savanorės Vilija Būdavienė, Lina Šilkaitė ir ponia Daiva. Konkurso laureatams savo knygą paskyrė dailininkė ir rašytoja Albina Žiupsnytė.

 Be apdovanojimų neliko nė vienas konkursų dalyvis. Ir prizininkams, ir visiems dalyviams įteikta padėka už dalyvavimą konkurse ir kun. Valerijaus Rudzinsko skaidrės su mintimis vasario mėnesiui. Be to, visi konkursų dalyviai gavo po „Aidų“ leidyklos knygą.

Varėnos rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija