2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Rinkosi tikybos mokytojai

Kovo 15 dieną Klaipėdos rajono Gargždų dekanato tikybos mokytojos dalyvavo metodinėje dienoje „Dievo Gailestingumo metai“.

Metodinė diena prasidėjo Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijos sutikimu Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Į ją nešamą paveikslą lydėjo iškilminga jaunimo, tikybos mokytojų ir kunigų procesija. Paskui šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Plikių parapijos klebonas kun. dr. Darius  Trijonis. Po šv. Mišių tikybos mokytojoms prasidėjo konferencija. Klausėmės paskaitų: Dievo gailestingumo slėpinys ir  Gailestingojo Jėzaus paveikslo istorija. Apie Dievo gailestingumo slėpinį kalbėjo kun. dr. D. Trijonis, Gailestingojo Jėzaus paveikslo istoriją papasakojo Gargždų vikaras kun. Vytautas Vaidila, Švėkšnos psichoneurologinės ligoninės kapelionas Antanas Gylys pasidalijo asmeniniais liudijimais, kaip pasireiškia Dievo Gailestingumas šiandien. Tikybos mokytojų būrelio pirmininkė Judita Klimienė pristatė paruoštą metodinę medžiagą Dievo Gailestingumo tema.

Nusprendėme Gavėnios laikotarpiu mokyklose pamokas vesti Gailestingumo tema ir paruošti informacinius stendus.

Paveikslą sutiko gimnazistai

Kovo 18 dieną Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiją aplankė keliaujanti Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija. Veiviržėnų gimnazijos mokiniai paveikslą sutiko, dalyvavo šv. Mišių aukoje bei maldoje. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė altaristas kun. Klemensas Puidokas. Gailestingąjį Jėzų giesmėmis šlovino bendruomenė. Po šv. Mišių visi buvome pakviesti sukalbėti Dievo Gailestingumo litaniją ir Dievo Gailestingumo vainikėlį.

Judita KLIMIENĖ, Veiviržėnų gimnazijos tikybos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija