2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Bažnyčioje – žurnalisto 70-metis

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Jubiliatas Juozas Vercinkevičius
(viduryje) su Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios mons.
Vytautu Pranciškumi Rūku (kairėje),
dešinėje – Trakų dekanas
klebonas kun. Jonas Varaneckas

Kovo 24 dieną Trakuose, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, Trakų dekanas klebonas kun. Jonas Varaneckas ir emeritas mons. Vytautas Pranciškus Rūkas aukojo šv. Mišias už ne vieno laikraščio įkūrėją, redaktorių, žurnalistą Juozą Vercinkevičių, dėkojo Aukščiausiajam už jo 70 metų, meldėsi už mirusius ir gyvuosius šeimos ir giminės narius.

Šv. Mišių svarbą minint jubiliejų iškėlė dekanas klebonas J. Varaneckas, priminęs jubiliato atliktus darbus, jų reikšmę visai Lietuvai. Pamokslą pasakė mons. V. Rūkas. Monsinjoras kalbėjo apie tautos kultūrą, moralę ir religiją – kaipo valstybės egzistencijos ir klestėjimo būtinybę, apie asmenybes, kuriančias ir puoselėjančias kultūrą, stiprinančią mūsų tikėjimą, dvasingumą, dorą. „Palaimintos tos rankos, kurios saugo, puoselėja ir neša kultūrą, kad tos šviesos niekas neužpūstų, nesunaikintų“, – sakė monsinjoras.

Sveikinimai

Po šv. Mišių dr. Aldona Vasiliauskienė ir Antanas Vilūnas jubiliatui Juozui Vercinkevičiui įteikė Seimo  Kaimo reikalų komiteto pirmininko Edmundo Pupinio sveikinimą ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Valentino Stundžio raštą. Jubiliatą sveikino  ir padėką įteikė Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius, patarėja Regina Bologovienė, savivaldybės tarybos narė, Etikos komisijos pirmininkė Teresa Solovjova, Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas ir Neįgaliųjų užimtumo centro vadovė Asta Kondratavičienė, Trakų karaimų atstovai ir daugelis kitų Juozo Vercinkevičiaus gerbėjų.

Itin gražius ir prasmingus žodžius tarė mons. Vytautas Rūkas dėkodamas redaktoriui Juozui Vercinkevičiui už pagalbą leidžiant knygą „Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas“.

Nė kiek nemažiau sveikinimų jubiliatas sulaukė ir kavinėje „Kiubetė“, kur bendrauta prie vaišių stalo, kalbėta apie jubiliato atliktus darbus, jo pastangas saugoti lietuvių kalbą, paskleisti žinias apie dvasininkiją, bažnyčių ir parapijų, mokyklų bei kaimų istoriją.

 Keli biografijos faktai

Žurnalistas, redaktorius Juozas Vercinkevičius, gimė 1941 m. kovo 24 dieną Vinkšnabrastyje  (Musninkų valsčius, Ukmergės apskritis). Baigęs Musninkų vidurinę mokyklą (1960), Vilniaus universiteto Istorijos fakultete studijavo žurnalistiką (baigė 1976). Spaudoje pradėjo bendradarbiauti dar mokyklos suole (nuo 1955 m.), o kelią į žurnalistiką skynėsi  dirbdamas statybose (1960–1962 m. Kauno statybos valdybos darbininkas), būdamas Trakų rajono komjaunimo darbuotoju (1962–1969). Vėliau dirbo Lietuvos radijuje (1969–1973), Trakų rajono laikraščio „Spartuolis“  (vėliau „Galvė“) redaktoriaus pavaduotoju (1973–1977),  „Czerwony Sztandart“ spec. korespondentu (1977–1985), Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedros laikraščio „Universiteto žurnalistas“ redaktoriumi (1985–1986), Trakų laikraščio „Galvė“ redaktoriumi (1989–1990).

1989 metais įsteigė Lietuvos istorijos laikraštį „Voruta“, o 1990-aisiais įsteigė personalinę  „Vorutos“ leidyklą, jis taip pat yra laikraščio „Trakų žemė“ steigėjas (1988), leidėjas ir redaktorius (1992–1995), 2001–2005 m. Kernavės krašto laikraščio „Kernavė“ (išėjo 5 numeriai) steigėjas, leidėjas ir vyr. redaktorius, interneto svetainių www.traku-zeme.lt, www.mazoji-lietuva.lt, www.voruta.lt vyriausiasis redaktorius.

 J. Vercinkevičius – VĮ „Giedrės Šalčiūtės-Sidrienės fondas“ direktorius, VĮ „Vorutos“ fondo steigėjas, „Vilnijos“ draugijos konsultantas, Rytų Lietuvos istorijai skirtų renginių organizatorius.

J. Vercinkevičius buvo Sąjūdžio pradininkas ir organizatorius Trakų rajone, jis iki šiol aktyviai dalyvauja įvairiuose mokslo, meno, kultūros bei religiniuose renginiuose, kurie atsispindi ir jo vadovaujamoje „Vorutoje“.

J. Vercinkevičiaus straipsnius skaitome ir „Versmės“ leidyklos leidžiamoje monografijų serijoje  „Lietuvos valsčiai“ (Musninkams skirtoje monografijoje parašė straipsnį apie Musninkų vidurinės mokyklos literatų būrelio vadovę Palmirą Sirvydytę). J. Vercinkevičius garsina ne tik su Musninkų kraštu susijusius žmones – jam svarbios visos Lietuvos asmenybės. Redaktoriaus iniciatyva išleista kun. Prano Bieliausko atsiminimų knyga „Vilniaus dienoraštis 1915–1919“ (2009). J. Vercinkevičius – vienas iš knygos „Bajorų palikuonys“ rengėjų (2000), kurioje aprašomos 139 bajorų giminės ir 257 jų palikuonių šeimos, turinčios tą patį giminės herbą ir tą patį giminės protėvį-pradininką. Jis išleido knygas: Trakai“ (1978, anglų ir vokiečių k., 1981, rusų k., 1982, lietuvių, rusų ir anglų k.), „Trakų rajonas“ (1981), „Kernavė“ (1988), „Karaimų etnografinė paroda“ (1989, lietuvių ir rusų k.), Trakų atvirukai 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios kalendoriai (kartu su D. Buinickaite – 2007, 2008, 2009), „Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas“ (sudarytojas, 2005), ,,Kur dunkso Trakų pilys“  (2010).

J. Vercinkevičius ne tik pats rašo, bet ir kitus skatina rašyti. Jis geba organizuoti ir vadovauti renginiams, sumaniai juos pravesti. Nors jo vadovaujamas laikraštis nesivadina katalikišku, tačiau jame daug vietos skiriama bažnyčios istorijai, jos aktualijoms, fiksuojami svarbiausi įvykiai: vyskupų ingresai, dvasininkų jubiliejai, katalikiški renginiai. Itin aktuali „Vorutos“ tema – lietuvių kalbos saugojimo ir puoselėjimo būtinybė, mokyklų istorija Vilnijos krašte prieškaryje ir dabar, lietuvių pastangos išlaikyti kalbą ir tautiškumą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija