2011 m. balandžio 13 d.
Nr. 28
(1908)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Apie Bažnyčios solidarumą darbininkams

Mindaugas BUIKA

Prisimintas Jono Pauliaus II mokymas

Popiežius Benediktas XVI
su jam dovanotu metalurgų šalmu

Popiežius Benediktas XVI savo socialiniame mokyme nuolat pabrėžia Bažnyčios artumą darbo žmonėms ir jų rūpesčiams. Kovo 26 dieną Vatikane Šventasis Tėvas susitiko su beveik dešimčia tūkstančių Terni miesto (Umbrijos provincija) plieno liejyklų dirbančiųjų, jų šeimų nariais ir visa vietine vyskupija. Šia piligrimyste į Romą buvo paminėtos Dievo tarno Jono Pauliaus II apsilankymo Terni mieste, Italijos metalurgijos lopšyje ir centre, 30-osios metinės. 1981-ųjų kovo 19 dieną čia netrukus palaimintuoju skelbiamas Šventasis Tėvas Jonas Paulius II su plieno liejyklų darbuotojais paminėjo šv. Juozapo, darbininkų globėjo, liturginę šventę.


JAV vyskupai apie profsąjungų vaidmenį

Mindaugas BUIKA

Bažnyčios mokymas dabartyje

Tarptautinėje plotmėje nemažo dėmesio susilaukė kai kurių Jungtinių Amerikos Valstijų katalikų vyskupų pareiškimai dėl profsąjungų vaidmens sprendžiant darbo problemas. Ganytojai sureagavo į JAV Vidurio Vakarų pramoninėse valstijose, ypač Viskonsine, vasario mėnesį kilusius protestus, kai vietos valdžia, siekdama sumažinti biudžeto deficitą, apribojo socialines išmokas ir profsąjungų teisę į kolektyvinį atstovavimą derybose dėl atlyginimų. Vyskupai, patvirtindami Bažnyčios solidarumą su darbo žmonėmis, kartu pripažino situaciją esant  problemišką – vis dėlto biudžetai (valstijų ar federaliniai) yra formuojami iš visų mokesčių mokėtojų indėlių – ir paragino ieškoti abipusio sutarimo vadovaujantis bendrojo gėrio principu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija